Ansökan till officersutbildning 2018

Vill du utmanas, utvecklas och känner dig redo att ta nästa steg - som officer? Vi söker dig som vill bli specialist- eller reservofficer.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Mellan 1 och 31 augusti är ansökan öppen till följande officersutbildningar för dig som är anställd i Försvarsmakten: SOU, ROU, rak AROU och delad AROU. 

Du som inte är anställd i Försvarsmakten kan ansöka till officersutbildning från och med 30 oktober. Du som genomför grundutbildning kan ansöka från och med 11 december.  

Utbildningsstarter

 UTBILDNING

VECKA

SOU 34, 2018
ROU 24, 2018
Rak AROU 3, 2018
Delad AROU 24, 2018

GRUNDLÄGGANDE Behörighetskrav

Godkända vitsord från svensk värnplikt JA-5-5 alternativt godkänd eller Godkänd GMU/AspU + 6 månaders aktiv tjänstgöring eller Godkänd GU.

  • Lägst 11 månaders aktiv tjänstgöring i FM vid utbildningsstart samt godkänd GBU. För AROU gäller 12 månaders aktiv tjänstgöring samt minst 5 månaders erfarenhet som operatör eller stf/gruppchef.
  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5.
  • Fylla kraven för antagning till sökt utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil vilket innebär att sökande ska ha en godkänd bedömd nivå avseende befälslämplighet mot sökt utbildningsinriktning samt i övrigt uppfylla satta, militära och civila, krav.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.


Med tjänstgöringstid räknas följande:
Värnpliktstjänstgöring, AspU, GMU, GU, BU, GBU, KMU/FOK, GSS/K, aktiv tjänstgöringstid som GSS/T, aktiv tjänstgöringstid i internationell insats, aktiv tjänstgöringstid i strategisk reserv eller beredskapssoldat, befälsförstärkningsavtalet (BFA), förstärkningssoldat (FA) och utbildningstid på GOU.

Sökbara inriktningar 

 Inriktningar kan komma att förändras.

LIVGARDET (LG)

Utbildning

Inriktningar

SOU Skytte-spaningsgruppchef 
Eldledningsgruppchef 
Marktekniker elektro 
Marktekniker mekanik 
Ledningssystem mark 
Försörjning 
Undsäk säkavd/MP
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/säk
Understöd
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/säk
Understöd

NORRBOTTENS REGEMENTE (I 19)

Utbildning

Inriktningar

 SOU Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte-spaningsgruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning
ROU Markstrid (Stf 90, Strv 122)
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Understöd

Arméns jägarbataljon (AJB)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Jägargruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
ROU Underrättelsetjänst
AROU Markstrid (Jägartjänst)

Livregementets husarer (K 3)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Skytte-spaningsgruppchef
Jägargruppchef
Marktekniker mekanik
Teknik flyg UAV
Ledningssystem mark
Försörjning
Undsäk/MSE

Skaraborgs regemente (P 4)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte-spaningsgruppchef
Farb/Ing
CBRN
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET (P 7)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Skytte-spaningsgruppchef
Eldledningsgruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete

ARTILLERIREGEMENTET (a 9)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Artilleri/sensor/eldledning/väder/radar/pjäs
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Fältarbete

LUFTVÄRNSREGEMENTET (Lv 6)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Luftvärn/Sensor/Unde23/Bekämpning/RBS 70-90
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningssytem mark
Försörjning
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Luftvärn
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
Luftvärn

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE (ING 2)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Farb/Ing
Marktekniker mekanik
Marktekniker elektro
Ledningssystem mark
Försörjning
ROU Farb/Ing
Logistik
Ledning
Teknik
AROU Farb/Ing
Logistik
Ledning
Teknik

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU CBRN
Marktekniker mekanik

Första ubåtsflottiljen (1.Ubflj)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Ubåt
Skeppstekniker sjö/amf
Systemtekniker/Vapentekniker
ROU Sjöstrid
Skeppstekniker
Systemtekniker
Telekrig
Samband
Förplägnad

Tredje sjöstridsflottiljen (3.SJÖSTRIFLJ)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Nautik Amf/Sjö
Sjöstrid EOD Röjdyk
Sjöstri- OP undervattensstrid
Sjöstri- OP ytstrid/luftförsvar
Skeppstekniker sjö/amf
Telekrig sjö
Samband sjö
Förplägnad sjö
Systemtekniker/Vapentekniker
ROU Marinen

Fjärde SJÖSTRIDSFLOTTILJEN (4.SJÖSTRFLJ)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Sjöstrid EOD Röjdyk
Sjöstri- OP undervattensstrid
Sjöstri- OP ytstrid/luftförsvar
Skeppstekniker sjö/amf
Systemtekniker/vapentekniker
Telekrig sjö
Samband sjö
Förplägnad sjö
ROU Marinen

Marinbasen (MARINB)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Skytte-spaningsgruppchef
Samband sjö
Marktekniker mekanik
Försörjning
Försörjning sjö
Undsäk säkavd/MP

Amfibieregementet (AMF 1)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Amfibie
Nautik Amf/Sjö
Sjöstrid EOD Röjdyk
Sjöstri- OP undervattensstrid
Skeppstekniker sjö/amf
Systemtekniker/vapentekniker
Samband sjö
Försörjning
Undsäk säkavd/MP
Nautik Amf/Sjö

Skaraborgs flygflottilj (F 7)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Flygtekniker
Försörjning
Undsäk/MSE

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ (F 17)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU R3 Räddning/farb
Flygtekniker
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningsystem mark
Försörjning
Undsäk/MSE
Undsäk säkavd/MP

Norrbottens FLYGFLOTTILJ (F 21)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU R3 Räddning/farb
Flygtekniker
Ledningssytem mark
Försörjning
Undsäk säkavd/MP
Undsäk/MSE

Helikopterflottiljen (hkPFLJ)

Arbetsort: Luleå, Ronneby, Linköping

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU R3 Räddning/farb
Helikopterpilot
Helikoptertekniker
Undsäk/MSE
Sjöstri- OP undervattensstrid-uppdragsspecialist

Luftstridsskolan (LSS)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU R3 Räddning/farb
Stril flygstridsledning
Stril luftbevakning
Flygledare
Markteletekniker
Ledningssytem mark
Försörjning
Undsäk säkavd/MP
Undsäk/MSE

Ledningsregementet (LEDR)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Stridsvagn/stridsfordon vagnchef
Skytte-spaningsgruppchef
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik

Trängregementet (TRÄNGR)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Skytte-spaningsgruppchef
Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Försörjning
ROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik
AROU Markstrid
Ledning
Logistik
Und/Säk
Understöd
Teknik

Försvarsmedicincentrum (FÖMEDC)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Skytte-spaningsgruppchef
Ledningssystem mark
Försörjning

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

UTBILDNING

INRIKTNINGAR

SOU Marktekniker elektro
Marktekniker mekanik
Försörjning