Specialistofficersutbildningen februari 2016

Specialistofficersutbildningen startar i februari 2016 och pågår i 1,5 år. Utbildningen vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare.

Ansökan är stängd.

Krav för ansökan: 

Du ska ha genomfört något av följande med godkända resultat.

  • Värnpliktsutbildning
  • Grundläggande militär utbildning (GMU) och arbetat som soldat, sjöman eller gruppbefäl i minst sex månader
  • GMU och förberedande officerskurser (FOK)

Dessutom skall du ha en gymnasieexamen. Ytterligare krav kan finnas i varje annons.

UTBILDNINGSSTART FEBRUARI 2016

ANSTÄLLANDE FÖRBAND ARBETSOMRÅDE/ BEFATTNING ANSÖKAN 
Södra skånska regementet (P7) Ledning mark stängd
Artilleriregementet (A9) Sambandsofficer stängd
Göta ingenjörregemente (Ing2) Ledningssystem mark  stängd
Ledningsregementet (LedR) Ledningssystem mark stängd
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Sambandsofficer stängd
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) Ledningssystemofficer stängd

 

Observera att denna ansökan gäller utbildningsstarten i februari 2016. Ansökan till utbildningsstarten i augusti 2016 öppnar 1 december 2015.