Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

HAR DU VAD SOM KRÄVS?

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband vars främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. SOG strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband med huvudsaklig uppgift att genom kvalificerade tekniska system stödja specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen och omfattar ett brett spektrum av teknikområden men med fokus mot data- och radioteknik.

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för konventionella förband och kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen som är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Nu rekryterar SOG till befattningarna specialförbandsoperatör, underrättelseoperatör samt understödsoperatör med inriktning mot insatssjuksköterska, amröjledare eller JTAC.

SOT rekryterar till sin befattning teknisk operatör.

Underättelseoperatör

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Ta mig till annonsen

Specialförbandsoperatör

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Ta mig till annonsen

UNDERSTÖDSOPERATÖR (AMRÖJLEDARE) 

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Ta mig till annonsen

UNDERSTÖDSOPERATÖR (INSATSSJUKSKÖTERSKA)

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Ta mig till annonsen

UNDERSTÖDSOPERATÖR (JTAC)

Sista ansökningsdag 2017-01-08

Ta mig till annonsen

Teknisk operatör

Sista ansökningsdag 2017-02-15

Ta mig till annonsen