11. Militärpolisbataljon söker Teknisk Chef Bataljon (OR8)

Om tjänsten

11. Militärpolisbataljon

11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminalunderrättelsetjänst.

11. Militärpolisbataljonen är ett nyuppsatt förband. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan med kort varsel sättas in såväl nationellt som internationellt.

Livgardet har bemanningsansvar för militärpolisbefattningar i utlandsstyrkan. Idag tjänstgör militärpoliser ur kompaniet i FN-insatsen i Mali samt utbildningsmissionen i Somalia.

Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta på S4-sektionen i MP-bataljonens stab. I sektionen finns både hel- och deltidsanställda.

Du leder den tekniska tjänsten vid MP-bataljonen innefattande bl.a. planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom teknisk tjänst. Du kommer att driva egna projekt inom teknisk tjänst kopplat mot fordon, utrustning mm.

Du stöttar teknisk chef vid MP-kompanierna bl. a. vad avser vård, underhåll samt reparations-arbete.

Löser övriga tillkommande uppgifter inom eget kompetensområde.
Medverkar i stabens övriga uppgifter och verksamhet. 

Tjänstgöringen bedrivs normalt måndag till fredag, främst på Livgardets område i Kungsängen. Helgtjänstgöring samt övningsperioder förekommer. Arbetet är i perioder extra belastande vilket innebär att du som söker skall ha en hög stresstålighet.

Krav för befattningen

 • Yrkesofficer 
 • B-körkort
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Svensk medborgare
 • Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
 • Pågående anställning i Försvarsmakten

Önskvärda kvalifikationer

 • Erfarenhet och goda kunskaper om FM produktions-/organisation och metoder.
 • Erfarenhet av tjänstgöring på på ledande befattning innom teknisk tjänst.
 • Erfarenhet av tjänstgöring på bataljonstabsnivå..
 • God fysisk status.
 • Du är förtroendegivande och har mycket god samarbetsförmåga
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Antagningsprocess

 Vi kommer att kalla dig till intervju under oktober månadi.

Planerat anställningsdatum är 2018-01-01, eller efter överenskommelse.

Senaste ansökningsdag: 22 oktober 2017

Bifogas till ansökan

CV

Personligt brev där

Andra betyg, meriterande utbildningar / kompetenser

2 Referenser (namn, kontaktuppgifter)

Beskriv utifrån din anställning i Försvarsmakten var du tjänstgör samt vilka förarbevis samt övriga Försvarsmaktskompetenser du besitter.

Namn och telefon nr till din nuvarande chef

Mer information om tjänsten kan lämnas av

C S4 Daniel Olsen

Personalchef Richard Pålsson

08-584 540 00

Fackliga representanter
OFR/O Johan Hamlin
OFR/S Madeleine Daleo
SACO/Försvar Tomas Andersson
SEKO Claes Hallin

Nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00

Välkommen med din ansökan!

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 oktober 2017
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan