LSS söker Stridsledningsbefäl CBRN

Om tjänsten

LSS SÖKER STRIDSLEDNINGSBEFÄL OR6 CBRN STRILFÖRSVARSKOMPANIET

Sökande enhet:
Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsbataljon (Strilbataljon) är en av Försvarsmaktens insatsbataljoner och dess huvuduppgift är luftbevakning av svenskt luftrum samt stridsledning av våra stridsflyg. Strilbataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar både ovan och under jord. För att lösa bataljonens uppgifter nyttjas bland annat ett flertal typer av radar- och flygradiostationer. Strilförsvarskompaniet ansvarar för bevakning och försvar av bataljonens fasta anläggningar och rörliga delar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som stridsledningsbefäl med CBRN-inriktning arbetar du i kompanistab tillsammans med övriga kompaniet för att utveckla plutonerna, dess soldater och även andra delar av bataljonen inom CBRN. Naturligtvis löser du även andra uppgifter inom kompanis ram, som att till exempel stödja plutonerna med övrig utbildning.

Kvalifikationer:
•Du är utbildad specialistofficer inom säkerhetsförbandstjänst, markstrid eller R3 med CBRN inriktning. Du har minst GK CBRN med tilläggsdelar, såsom vinter, dim/decon, specialinstruktörskurs CBRN (motsv).
•Du är instruktör på de flesta grundläggande vapensystem, och har såklart B-körkort. Saneringsutbildning,förarbevis och examinatorskompetenser är meriterande.

Meriterande:
•Förarbevis
•Tidigare erfarenhet av CBRN-tjänst

Personliga egenskaper:
Mycket goda ledaregenskaper, flexibilitet samt förmåga att kommunicera externt och samordna flera olika verksamheter. Mycket god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Förmåga att lyssna, se och förstå helheter men också kunna hantera enskilda viktiga detaljer. Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt, är van att planera, genomföra och slutföra projekt. Tydligt och naturligt ledarskap. Befattningen kräver mycket god överblick och flexibilitet och kapacitet att jobba självständigt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kan lämnas av:
Kn Jesper Bergman, ställföreträdande kompanichef 1614.strilförsvarskompaniet, 070-854463.
Mj Juha Kenttäkumpu, kompanichef 1614.strilförsvarskompaniet, 076-8099541

Fackliga representanter:
OFR/S Per Gustafson + 46 (0) 702 43 60 88
OFR/O Ärna Peter Oscarson + 46 (0)18 19 63 68
SACO Borka Medjed-Hedlund + 46 (0) 703 36 37 20
SEKO Mari-Ann Larsson + 46 (0)708 27 68 53

Övrigt:
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde:enl ök
Befattningsnivå: OR6

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 januari 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-03-06
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan