LedR söker Stf plutonschef mekskytte/närskyddspluton

Om tjänsten

Sökande enhet: 11.Ledningsplatsbataljonen och Ledningskompaniet rekryterar ställföreträdande plutonchef till en närskyddspluton.Kompaniets uppgift är att understödja brigadstaber med ledning, skydd och logistik. För brigadstabens skydd finns därför en närskyddspluton. Närskyddsplutonens organisation och utrustning är den samma som hos en mekaniserad skyttepluton 9040 men i uppträdande skiljer sig närskyddsplutonen starkt från mekskytteplutonen, framför allt pga att närskyddsplutonen ofta uppträder mycket självständigt och bitvis även utspritt över stora geografiska områden under längre perioder.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Planera, leda och genomföra förbandsutbildning inom eget förband.

 • Utveckla metoder internt inom plutonen, tillsammans med plutonchefen, om hur skyddet av brigadstaber skall utformas och genomföras.

 • Vara vagnchef i eget stridsfordon 9040 under utbildning, övning och insats.

Kvalifikationer:

 • Officersutbildning med inriktning markstrid (mekskytte) och erfarenhet från trupptjänst.

 • Körkort: B

 • En fysisk prestationsförmåga som gör det möjligt att som lägst klara FM fastställda fysiska prestationskrav.

Meriterande kvalifikationer:

 • Vagnchefsutbildning stridsfordon 9040

 • Mil. förarbevis: Stridsfordon 9040

 • Motorinstruktör (specialinstruktör strf 9040)

 • Tidigare erfarenhet av att ha utbildat besättningar till stridsfordon 9040

 • Tidigare erfarenhet av att vara ställföreträdande plutonchef

 • Erfarenhet från spaningstjänst för ytövervakning

 • Erfarenhet av att göra underrättelsebedömande och inhämtningsplan

Personliga egenskaper:

Du skall ha en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp tillsammans med både officerare och soldater, vara en utpräglad och ansvarstagande lagspelare samt kunna handleda och utbilda yngre kollegor. Som vagnchef måste du kunna bearbeta och hålla mycket information i huvudet, samtidigt som du fattar sekundbeslut och ger order och kommandon i ditt eget stridsfordon, parallellt med att du kommunicerar kortfattat och koncist med plutonen över radionätet. Vidare behöver du vara flexibel när det kommer till arbetsuppgifter och arbetstider.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen som ställföreträdande plutonchef och vagnchef.

Upplysningar om:

Tjänsten kan lämnas av chef 111 komp, major Per Thurhammar 070-882 67 56.

Rekryteringsprocessen kan lämnas av 11.Lplbat, kapten PÄr Östergren 070-544 61 21.

Fackliga representanter:

Växelnumret: 0171-15 70 00 för alla fackliga kontakter.

OFR/O:Magnus Pettersson

SACO: Karin Gällmo

OFR/S: Inge Bäcklin

SEKO: Benny Augustsson

Övrigt:  

 Arbetsort:Enköping.

Beräknat startdatum/tillträde: Enligt snare ö.k.

Befattningsnivå: OR7

Referenser: Skall kunna lämnas på begäran

Sista datum för ansökan:

 Välkommen med din ansökan senast 2017-03-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 mars 2017
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan