Försvarsmaktens Stödenhet för Geografisk Information, Geo SE, söker två officerare till tjänsten militärt sakkunnig Mark

Om tjänsten

Vid Geo SE finns fyra militära befattningar som idag bemannas av yrkesofficerare. Som militärt sakkunnig är officeren tjänstledig från FM och tidsbegränsat tjänsteplacerad vid Lantmäteriet (LM) och Enheten Myndighetsuppdrag. Geo SE är ett uppdrag som LM löser åt FM inom myndighetssamverkan. Den militärt sakkunniges roll är att utveckla och vidmakthålla kommunikation mellan organisationsenheter på olika nivåer, såsom förband, skolor och centra kopplat mot geografisk information samt att utgöra en länk mellan Geo SE och Försvarsmakten.

Befattiningen ger en stor möjlighet att påverka och utveckla den geografiska informationstjänsten i Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Handläggare Mark kommer du bl.a. att:

 • Ansvara för kontakter mellan markstridskrafternas organisationsenheter och Geo SE

 • Ansvara på Geo SE för dess stöd gentemot verksamhetsområde mark

 • Företräda militär markoperativ och militärteknisk verksamhetskompetens inom Geo SE

 • Samordna kompetensstöd till HKV och övriga förband, skolor och centra i frågor rörande geografisk information

 • Stödja framtagandet av MGV och det nya utbildningspaketet Soldaten och kartan

 • Leda egna projekt internt och externt på enheten

  Arbetet innebär kontakter med många olika organisationsenheter inom Försvarsmakten och FMV, vilket medför resor nationellt.

Önskvärd kompetens

 • Nivå OF 2-3 eller liknande samt anställd i FM, gärna med erfarenhet av geografisk informationstjänst, ledning och samband eller underrättelsetjänst.

 • Brett kontaktnät inom FM

 • Taktisk/operativ systemförståelse.

 • Erfarenhet av stabstjänstgöring, NATO planeringsprocesser och stabsmetodik. 

Personliga egenskaper

Är självgående och tar ansvar för sin uppgift. Har god samarbetsförmåga, är lyhörd och konstruktiv. Tar initiativ och uppnår resultat. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Strukturerad. Har förmåga att driva ett ärende från idé till konkret resultat, ihärdigt och kommunikativt. Skapar kontakter och underhåller relationer.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

 

Förfrågningar angående befattningen kan göras till sektionschef Tjänster på Geo SE, Peter Adler, tfn 08-534 893 23. Fackliga företrädare för ST Jeanette Landström Rawlinson 08-534 893 43 och LA är Mattias Väinloo 08-534 893 70. Samtliga kan även nås per e-post enligt modellen: fornamn.efternamn@lm.se.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. 

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 mars 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-15
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan