Skaraborgs Regemente söker GSSK soldater till 18 SG på Gotland

Om tjänsten

Skaraborgs Regemente söker GSSK soldater till 18. Stridsgruppen på Gotland

I den försvarspolitiska inriktningen för innevarande period anges det särskilt hur utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och utvecklingen i Östersjöområdet i synnerhet påverkas oss. Här ges Gotland en framträdande roll och en särskilt viktig position mitt i Östersjön.

18 Stridsgruppen är en ny del av Skaraborgs Regemente med lokalisering till Gotland.

Fram till sommaren 2017 kommer huvuddelen av verksamheten bedrivas i Skövde. Därefter stationering Gotland.

Vi rekryterar nu kontinuerligt tjänstgörande GSS till stridsgruppen. Om du skyndsamt kan rekryteras så kommer du under våren utbildas och träna tillsammans med de rekryter som genomför GU-ny.

Utbildningen pågår i skrivande stund i Skövde och avslutas innan midsommar 2017. Därefter skall 18.SG omgruppera till Gotland till den garnison som då är under uppbyggnad på Tofta skjutfält.

Har du det som krävs och vill bli en av de första skall du söka dig till oss! 18.SG består av ett Pansarskyttekompani Strf 90 där huvuddelen är kontinuerligt (K) tjänstgörande, Strv122 kompaniet tjänstgör tidvis(T) och personalen till Tross- respektive Stabs/Undersstödskompaniet är blandat K och T soldater.

Gotland är ett mycket tydligt utpekat område där FM satsar stort på att återetablera sig. Stridsgruppen är det första krigsförbandet som etableras på mycket länge. Detta är en chans för dig som vill vara i främsta ledet och delaktig i uppbyggnad av ett helt nytt förband. Detta är en chans för dig som har modet och viljan att göra skillnad på en plats mitt i Östersjön som av ÖB pekas ut som särskilt viktig.

Befattningar du kan söka:

Skytt/Förare/Vagnchef Strf 90

Ingå i vagnsbesättningen

Föraren ansvarar för stridsfordonet och dess framförande och skytten ansvarar för bekämpning med kanon och kulspruta. VC leder vagnen och ger order till övriga besättningen. Alla tre genomför underhållsarbete och vård på strf 90.

Utanför strf tjänsten ingår vanliga soldatuppgifter.

Mekaniker/ Strf 90, Strv 122 och specrep.

Ingår i driftstödsgruppen eller i någon av repgrupperna på trosskompaniet.

Utför reparationer och underhåll på stridsgruppens stridsfordon och övrig materiel.

Planera och följa upp statusen på kompaniets materiel.

Ledning/sambandssoldat

Ingår i sambandsgruppen på mekkomp eller i ledningspluton.

Hanterar och sköter driften av aktuella sambandssystem och sköter signalering.

Uppdaterar lägesbild under insats.

Pansarskyttegruppchef/ställföreträdare

Är chef eller ställföreträdare för skyttegrupppen som medföljer strf 90.

Samverkar med vagnchefen under insats. Leder gruppens strid till fots och försvar av tagen terräng. Ansvarar för underhåll av gruppens materiel och utrustning.

Sjukvårdspersonal (Stridsjukvårdare, GB, Sjvman/Fö)

Hanterar det viktiga omhändertagandet av skadade. Tjänstgör som sjukvårdare i skyttegrupp eller på någon befattning i någon av sjukvårdsgrupperna i stridsgruppen.

Logistiker

Soldater som skall bemanna befattningar på trosskompaniets UH-pluton eller på St-Tr plutonen i 90-kompaniet.

Krav för befattningarna

Genomfört GMU eller värnplikt

Önskvärda kvalifikationer

 •   Befattningsutbildning och erfarenhet av sökt befattning.
 •   Goda kunskaper om flera av de gemensamma systemen inom markstridsfunktionen, främst inom strid med mekaniserade förband.
 •   Erfarenhet av tjänstgöring i internationell insats är meriterande.
 •   God fysisk status.
 •   Erfarenhet från tjänstgöring inom mekbataljon/ 90 komp


Personliga egenskaper

Du skall vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund och kunna företräda Armén och Försvarsmakten internt och externt på ett förtroendeingivande sätt.

Placering

Inledningsvis Skövde tills 18 Stridsgruppen är utvecklad och utbildad, därefter på Gotland fr o m sommaren 2017.

Övrigt

Välkommen med Din ansökan senast 2017-04-30. Obs! Kontakt och eventuellt uttag sker över tiden intill slutdatum.

Bifoga personligt brev, där Du beskriver hur Du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med Ditt CV.

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. Uttag

Tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningarna lämnas av

Kn Gustaf af Petersens, 010-8267677, gustaf.af-petersens@mil.se

Fackliga representanter

Nås via vxl 0500-465000

OFR/O, Klas Ahlqvist

OFR/S , Bengt Lindlöf,

SEKO-F, Lola Ahlgren,

Sista datum för ansökan: 2017-04-30

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Krav och meriter

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 februari 2017
 • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-30
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan