Funktionsföreträdare

Om tjänsten


Funktionsföreträdare eval, OR 8 vid Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum

FMUndSäkC söker nu en funktionsföreträdare EVAL. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning förband.

Sökande enhet: Funktionsenheten ansvarar under C FMUndSäkC för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med operativ nivå till och med förbandsnivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från och med operativ nivå till och med förbandsnivån. Funktionsenheten stödjer utbildningsenheten och Tolkskolan med underlag avseende utveckling av, och genomförande av utbildningsverksamheten. Funktionseneheten ansvarar under C MUST uppföljning av underrättelsetjänsten vid förband utanför HKV. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för arbete med publikationer inom verksamhetsområdetFunktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod samt Funktionsavdelning förband.
Funktionsenheten bedriver egna övningar samt stödjer FM totala övningsprogram detta dels gneom att utöva sakkunnighet avseende främmande stridskrafter, dels genom att skapa övningsförutsättningar för samt mentorera och stödja i aktuell övning ingående underrättelse- och säkerhetstjänstdelar.
Funktionsenheten har ett nära samarbete med stridskrafternas stridsskolor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som funktionsföreträdare EVAL kommer du primärt att ansvara för och samordna FMUndSäkC deltagande i planering av, genomförande av och erfarenhetshantering av evaluering jämlikt i FM gällande bestämmelser och rutiner. Du kommer att leda eller ingå i arbets-/projektgrupper. I dina arbetsuppgifter ingår även att handlägga remisser inom området evaluering. Samtlig personal vid FMUndSäkC skall, som sakkunniga kunna ingå i evaluering av UNDSÄK-förband eller delfunktion underrättelse- och säkerhetstjänst inom ramen för förband eller stab.

Sekundärt kommer du att tilldelas ansvarsområdet Hemvärn, och där ansvara för implementeringen av underrättelse- och säkerhetstjänst inom Hemvärnet från förbandsnivå till operativ nivå. I detta ingår även att möjliggöra samarbetet mellan HV och manöverförband främst inom markarenan men även för övriga arenor. Du kommer att leda eller ingå i arbets-/projektgrupper. I dina arbetsuppgifter ingår även att handlägga remisser inom funktionen, stödja och delta i övningsverksamhet, stödja utbildningsverksamhet samt att stödja erfarenhetshanteringsprocessen. Resande inom Sverige utgör en naturlig del av arbetet.

Kvalifikationer:

Du är specialistofficer med genomförd HSOU alternativt NBO officer lägst nivå OF2 kapten med markkompetens. Arbetet kräver att du har underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Underrättelsetjänst (motsv. tidigare kurser BISC och IOC). Du bör ha genomfört grundläggande EVAL-utbildning nationellt eller internationellt. Arbetsuppgifterna kräver god verbal och skriftlig förmåga (svenska och engelska) samt god administrativ förmåga. Du skall ha lätt för att skapa och utveckla samarbete med andra. Du har B-körkort.

Meriterande kvalifikationer:

Tjänstgöring i UNDSÄK-befattning, liksom tillika uppgifter som inneburit UNDSÄK-arbete. Erfarenhet av utbildningsverksamhet (kurschef/lärare) och erfarenhet av evaluering. Har du dessutom erfarenhet av utlandstjänstgöring gärna i underrättelsebefattning, erfarenhet av stabsarbete på taktisk eller operativ nivå, gärna i underrättelse- och säkerhetstjänstbefattning eller i befattning som nyttjare – inriktare av densamma så är det också meriterande.
Arbetsledande befattning som chef eller ställföreträdande chef för pluton/kompan/skvadron är även det meriterande.

Personliga egenskaper:

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är placerad i säkerhetsklass, och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.
Befattningen är placerad i Uppsala.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Tomas Persson, C Funktionsavd förband , tel 018- 19 69 92
Robert Gustafsson, C Funktionsenheten, 018-19 65 49
Jeanette Borén, HR-chef, tel 018-19 65 03

Fackliga representanter:
Officersförbundet: Peter Oscarson, tel 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Per Gustafson, tel 018-19 67 81
SEKO: Mari-Ann Larsson, 018-19 67 76
Alternativt: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter (inkl SACO)

Övrigt:
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast
Befattningsnivå: OR 8

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2017-03-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 februari 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: FM Underrättelse- och säkerhetscentrum Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-03-31
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan