Utbildning till hundförare i Hemvärnet Uppsala & Västmanland

Om tjänsten

Svenska Brukshundklubben

En utbildning för dig som har hund och vill tjänstgöra i Hemvärnet

Här erbjuds du en unik möjlighet att vara en del av Försvarsmakten vid sidan av ditt vanliga arbete eller studier. Genom att anmäla dig till denna utbildning kan du, tillsammans med din hund, göra en insats för Försvarsmakten.

För att kunna teckna avtal som hundförare i ett hemvärnsförband krävs att du genomgått två utbildningar, dels grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F och dels patrulllhundsutbildning med tillhörande certifiering.

 

Hundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Du kommer att skriva en utbildningsplan och genomföra en antagningsprövning.

Du kommer att skriva utbildningsplan på någon av informationsmötena som kommer hållas under vår/sommar 2017

När du genomfört antagningsprövningen så kommer du teckna ett utbildningsavtal med Försvarsmakten och kan påbörja din utbildning.

 

Utbildningen kommer att vara uppdelad i fyra delar, inträdesprovet och den grundläggande militära utbildningen sker under 2017 och befattningsutbildningen och hundförarutbildningen sker under 2018.

Inträdesprov genomförs under hösten 2017

Avsikten med inträdesprovet är att ge instruktören en uppfattning om hundens lämplighet för fortsatt utbildning och tjänstgöring i förband Läs mer om inträdesprov här.

1. Tillgänglighet 2. Samarbete förare/hund 3. Skottprov 4. Bevakningsprov 5. Bastjänst 6. Värdering av prov

 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F genomförs någon gång 2017

GU-F är en tvåveckorsutbildning för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar, t. ex hundförare, i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare. Läs mer om GU-F här.

 

Patrullhundsutbildning  Del 1 / Del 2 och Del 3 genomförs vår/sommar 2018

Patrullhundsutbildningen ger dig och din hund grunden för att ni ska kunna placeras som patrullhundsekipage i Hemvärnet.

Utbildningen är ca 200 timmar och genomförs i 3 block som vardera är 1 vecka.

Läs mer om utbildningen och krav på din hund på Svenska brukshundklubbens hemsida.

Hundförarutbildning 4 dagar genomförs hösten 2018

Hundförarutbildning är en del av grundutbildningen mot befattningen hundförare i Hemvärnet.

Syftet med kursen är att du ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik.

Krav på dig

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Fullt frisk och bra kondition

Krav på din hund

 • Mankhöjd lägst 45 centimeter
 • Päls med underull och täckhår
 • Högst 5 år vid certifiering
 • Ej skotträdd

Efter godkänd utbildning

Efter att du genomfört utbildningarna med godkänt resultat tecknar du ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra som hundförare i ett hemvärnsförband. Hemvärnsförbanden finns över hela Sverige och du kommer att placeras vid det som ligger närmast din folkbokföringsadress. Med ett avtalet förbinder du dig att tjänstgöra fyra eller åtta dygn per år samt att bli krigsplacerad i ett hemvärnsförband. Mer om villkoren som hemvärnssoldat kan du läsa här.

21 HvBat Uppsala län.

211 HvKomp är ett Insatskompani som har sitt upptagningsområde i södra Uppsala län. 8 dygnsavatal

212 HvKomp är ett Insatskompani som har sitt upptagningsområde från Uppsala och norr ut. 8 dygnsavtal

213 HvKomp är ett Bevakningskompani som har hela Uppsala län som upptagningsområde. 4 dygnsavtal

214 HvUndkomp är ett Underättelsekompani som har bpde Västmanland och Uppland som sitt upptagningsområde. 8 dygnsavtal.

22 HvBat Västmanlands län.

221 HvKomp är ett Insatskompani som har hela Västmanlands län som upptagningsområde. 8 dygnsavatal

222 HvKomp är ett Insatskompani som har hela Västmanlands län som upptagningsområde. 8 dygnsavtal

223 HvKomp är ett Bevakningskompani som har hela Västmanlands län som upptagningsområde. 4 dygnsavtal

Denna ansökan är en intresseanmälan för att gå Svenska brukshundklubbens utbildning till hundförare i Hemvärnet.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före utbildning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med Frivilligavatalet följer en skyldighet att krigsplaceras. 

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 december 2016
 • Plats: Västerås, Västmanlands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten Hemvärnet (FM HV)
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan