Säkerhetsansvarig FM Nät- & Informationsinfrastruktur

Om tjänsten

Försvarsmakten arbetar med att implementera en IT-process, innehållande ett 20-tal delprocesser, som är baserad på ITIL version 3. MSK Ledsyst ansvarar för införandet och förvaltningen av IT-processen inom hela Försvarsmakten och arbetet startade 2013. Vi söker nu en säkerhetsansvarig för operativa koordineringsuppgifter inom den övergripande förvaltningen av nät- & informationsinfrastrukturen för myndigheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Tillsammans med berörda befattningshavare och ur ett övergripande säkerhetsperspektiv ansvara för koordinering & förvaltning av nät- & informationsinfrastruktur för myndigheten.
 • Utgöra ägarens förlängda arm i säkerhetsfrågor rörande aktuella IT-system.
 • Implementera övergripande förvaltning och koordinering för att möjliggöra en aktiv förvaltning.
 • Arbeta förebyggande genom att följa upp IT-systemen så att de lever upp till de krav som ställs på dem.
 • Tillse att organsationen stödjer förbättringsarbetet och framtagningen av nya IT-komponenter och tjänster.
 • Arbeta för att organisationen har de förutsättningar som krävs för lösande av ställda uppgifter.
 • Följa upp att angränsande IT-system uppfyller de krav som ställs vid anslutning till FM NII H/R.
 • Etablera aktuella frågor inom/med befintliga forum.
 • Utifrån befintliga forum och information analysera underlag för att möjliggöra en effektiv och förebyggande förvaltning av NII H/R.
 • Sammankalla till IT-säkerhetsrevisioner (s.k. ”IT-audits”) vid behov eller med regelbundenhet.
 • I samråd med delprocessledare, berörda managers m.fl. genomföra adekvat utbildning samt stödja de som använder berörda delprocesser
 • Förbättra säkerheten och ändamålsenligheten inom nät- & informationsinfrastrukturen och med förekommande IT-system.
 • Omvärldsbevaka området på lämpliga sätt.

Kvalifikationer

 • God metodkompetens och erfarenhet av IT-relaterad verksamhet inom FM.
 • Tidigare arbete inom IT-/Ledningssystemområdet vid Försvarsmaktens Högkvarter, FMTM, FMLOG, FMTIS eller vid FMV.
 • Kunskap och erfarenhet om Försvarsmaktens verksamhet.
 • God social kompetens.

Meriterande

 • Högskoleexamen inom IT eller motsvarande erfarenhet.
 • Erfarenhet av att implementera ITIL
 • God kunskap inom IT Service Management
 • ITIL Foundation certifierad
 • Kunskap om ISO 27001 och ISO 27002
 • Erfarenhet av arbete i gränsytan mellan IT och verksamhet.
 • Kunskap och erfarenhet om statliga myndigheters verksamhet.

Som person är du drivande och har ett strukturerat arbetssätt. Du kan se helheten och är lösningsorienterad. Vår roll är koordinerande, vilket gör det extra viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs i situationer där man samverkar med olika kompetensgrupper.

Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placeringsort: Enköping eller Stockholm

Upplysningar
Upplysningar om befattningen lämnas av Chef Systemledningsavdelningen, Christina Forsström, eller Rickard Bergman, 0171-157000. Fackliga företrädare ges vid förfrågan

Ansökan
Välkommen med ditt personliga brev och CV senast 2016-12-15. Vi intervjuar löpande.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 januari 2017
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-02-28
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan