Planeringsofficer till Samverkanssektionen MR V J3/9

Om tjänsten

Allmänt
Militär regional stab Väst (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av officerare från våra olika vapenslag samt civil personal.

Chefen för militärregion väst med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Samverkanssektionen består för närvarande av tre personer och är placerad på Göteborgs garnison. Som planeringsofficer vid Samverkanssektionen arbetar du tillsammans med övriga i staben med att utveckla och fördjupa samverkan med samverkandemyndigheter i Värmlands-, Örebro-, Hallands-och Västra Götalands län.
Din stationeringsort är Göteborg/ Käringberget.
Arbetet innebär en hel del resor inom MR V geografiska ansvarsområde där du bland annat kommer vara i Skövde frekvent och där delta i olika arbetsgrupper.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom flygvapnet eller Marinen, då vi upplever att vi har användning för den kompetensen inom samverkanssektionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda och samordna FM verksamhet och behov med civila samverkande aktörers behov och verksamhet inom egen region.

 • Leder och genomför civil-militär samverkan på regional och lokal nivå med civila myndigheter-organisationer och aktörer.

 • Ingå som planeringsofficer i MRV dagliga stabsverksamhet.
 • Delta i krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd.
 • Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild avseende civilläget inom MR V.
 • Medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan med INSS J 9.
 • Leder och genomför utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra myndigheter.
 • Beredd leda och samordna mottagande av samverkanspersonal från andra förband och civila aktörer (motsv.)
 • Stödjer C INS vid order och remissarbete.
 • Deltar i civila övningar.
 • Tjänstgöra som VB MR V .

Kvalifikationer 

 • Lägst regional samverkanskurs alt flerårig erfarenhet från civil-militär samverkan på regional/central nivå
 • God kunskap och erfarenhet av hantering och krav avseende uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL)
 • God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt.
 • Svenskt medborgarskap.
 • Körkort

Meriterande 

 • God inblick i Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.
 • flygvapen bakgrund med kännedom om flygvapnets behov och förmågor.
 • Flerårig erfarenhet från regional och/eller central ledning inom FM från olika typbefattningar.
 • Flerårig erfarenhet från lokal, regional och central krisplanläggningsverksamhet (samverkan) med civila myndigheter.
 • God pedagogisk förmåga samt vara trygg i rollen som utbildare.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • Mycket god förmåga att hantera Microsoft Office, Word, Excel och Powerpoint.

Personliga egenskaper 

 • Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt.
 • Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha ett utpräglat säkerhetsmedvetande.
 • Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du förväntas ingå i och leda tillfälliga arbetsgrupper.
 • Vi förväntar oss också att du har en hög personlig integritet samt förmåga att skapa och behålla förtroende.

 

 Övrig information

 • Befattning är öppen för kontinuerligt tjänstgörande officerare och placerad i Nivå OF3.
 • Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och du kommer före anställning att genomgå säkerhetsprövning med registerkontrol.
 • Befattningen medför krigsplacering och därmed bl.a. fysiska prestationskrav.
 • Med befattningen följer krav på utlandstjänst.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, samt personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av C Samverkanssektionen; Örlkn Franc Chiesi, franc.chiesi@mil.se, 0705-163902.

Fackliga representanter
Nås via vxl 0500-465000

 • OFR/O, Klas Ahlqvist
 • OFR/S , Bengt Lindlöf,
 • SEKO-F, Lola Alhgren,

Sista datum för ansökan: 2017-02-28

Krav och meriter

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 januari 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-02-28
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan