Bordningstroppen rekryterar

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

Bordningstroppen tillhör 17.Bevakningsbåtkompaniet och är placerade i Göteborg. Bordningstroppen är en liten enhet med flera för Försvarsmakten unika kompetenser såsom bordning av fartyg och undsättning av personal i maritim miljö.

Troppens huvuduppgifter syftar till att kontrollera de förhållanden som föreligger ombord på ett fartyg, eller att vidta praktiska åtgärder mot fartyget, dess besättning eller dess last. Bordningstroppen är väl tränad för strid i trånga och komplexa utrymmen och nyttjar sig av Stridsbåt 90H/HS, rhibar samt helikopter vid lösande av sina uppgifter. 

Troppen deltar årligen i stora nationella och internationella övningar för att upprätthålla rätt kompetens. Bordningstroppen har tidigare deltagit i marinens insatser i Adenviken, och kommer troligt även i framtiden utgöra en del av marina styrkebidrag till internationella insatser. 

Om tjänsten

Som soldat på Bordningstroppen ställs det höga krav på dina personliga egenskaper. Eftersom enheten är liten kommer stor vikt att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga, mognad, arbetskapacitet och ansvarstagande både enskilt och i grupp. Hos oss är varje enskild individ viktig för resultatleverans och sammanhållningen på enheten.

Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser.

Typ av anställning

Tjänsten är en GSS/K-tjänst med tidsbegränsad anställning. Individuell lönesättning tillämpas. Arbetsorten är Göteborg.

Generella krav för anställningen

 • Svensk medborgare 
 • Anställd GSS/K under minst 12 månader eller genomförd värnplikt
 • OR3, eller bedöms lämplig att befodras till OR3
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • Godkänd vid Bordningstroppens kompletterande tester

Meriterande kvalifikationer

 • Tidigare tjänstgöring vid jägar-/markstridsförband
 • Utbildning till signalist, stridssjukvårdare eller prickskytt

Tillträde

En eventuell anställning vid enheten påbörjas i Oktober 2017.

Intervju och tester

Befattningen på Bordningstroppen har jägarkrav (medicinskt, fysiskt och psykiskt) och följande fysiska krav är en ungefärlig lägsta nivå och alla resultat där utöver kommer att vara meriterande i den vidare antagningsprocessen. De verkliga testerna kan skilja sig vid testtillfället.


• Fälttest 2 km löpning på 11.30 min
• Försvarsmaktens multitest 300 poäng
• Klädsim 400m
• Undervattensim 25m
• Statiskt hängtest i rep i 20 s

Efter att din ansökan har behandlats kan du komma att kallas till tre dagars förtest (flera tillfällen under våren) där det kommer att genomföras fysiska tester, lämplighetstester, läkarundersökning samt intervjuer. Gallring kan komma att ske efter varje testdag.  

Ansökningstid

Välkommen med din ansökan senast 2017-03-31

Din skriftliga ansökan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter (inklusive e-post adress, postadress och telefonnummer)
 • Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten, levnadsbeskrivning och familjeförhållanden
 • CV med välliknande passfoto, uppgifter om militär grad, nuvarande anställningsform, språkkompetens, självskattning av fysisk styrka och uthållighet, särskilda utbildningar och kompetenser
 • Kontaktuppgifter till två referenser (militära chefer)
 • Kopior av:
  • Körkort och ev militärt förarbevis
  • Intyg på genomförd militär grundutbildning
  • Civila betyg
  • Senaste militära tjänstgöringsomdömet
  • Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Efter genomförda intervjuer/tester och inför eventuell anställning kommer ny säkerhetsprövning genomföras.

Vid frågor eller för mer information:

Kontakta Lt Johannes Kinghed, Chef Bordningstroppen på  johannes.kinghed@mil.se 

Fackliga kontaktpersoner

OF-Amf Kn Johan Dahlgren, johan.dahlgren@mil.se 

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 januari 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-31
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan