Bemanningsuppdrag som lärare vid MHS H

Om tjänsten

Bemnningsuppdrag vid MHS Halmstad (MHS H) för YO tillsvidareplacerad vid Ledningsregementet (LedR)

LedR har från och med januari 2018 uppgiften att bemanna en lärarbefattning vid MHS H.

Uppdraget innebär tidsbegränsad placering vid MHS H under en tidsperiod om minst två år med option av förlängning med ytterligare ett år. Ev. kan kortare period om två år medges om särskilda skäl föreligger.

Krav för bemanning

Befattningen kan tillsättas av YO, såväl taktisk officer i nivå OF1/2 som specialistofficer i nivå OR 7/8. 

Arbetsuppgifter

Befattningen är en lärare/instruktörsbefattning för utbildning av blivande specialistofficerare som genomför SOU. Utbildningen sker dels i teoretiska ämnen samt genom praktiska delar. Viljan att utbilda blivand ekollegor måste vara stor för att trivas i denna befattning.

Sista ansökningsdag: 170402

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Patrik Lidbeck, Chef Utbildningsenheten, MHS H

Kontaktperson vid LedR är Rulle Rylén, Regstab/J1.

OBSERVERA att detta uppdrag endast kommer att tillsättas med yrkesofficer  enl. ovan med tillsvidareplacering vid LedR

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 januari 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-02
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan