Utvecklingsofficer till Totalförsvarets Skyddscentrum

Om tjänsten


Utvecklingsavdelningens verksamhetsområde omfattar hela Försvarsmakten (FM) och syftar ytterst till att stödja försvarsmaktens högkvarter (HKV) med att skapa förutsättningar för våra stridskrafter att skydda sig mot strålning, smitta och gift (kemiska, biologiska, radiologisk och nukleära [CBRN-] ämnen). I arbetet ingår samarbete med andra myndigheter, organisationer, nationer och försvarsindustri. Tjänsten innebär ca 70 resedagar per år.

Arbetsuppgifter
Befattningen som utvecklingsofficer lyder under chefen för utvecklingsavdelningen och innebär att inom ramen för utvecklingsavdelningens uppdrag arbeta med att:
Utveckla FM CBRN-skyddsförmåga inom området sensorfusion; systemteknik, mätteknik, databehandling och datakommunikation.
Stödja FM HKV med målsättningar och systemsäkerhetskrav för CBRN-materiel och – utbildningsmateriel.
Stödja Försvarets Materielverk (FMV) med underlag för materieluppdrag och -försök, verifiering och validering (VoV) samt materielspecifikationer.
För SkyddC medverka i studier, utredningar och försöksverksamhet samt utarbeta publikationer.

Kvalifikationer
•Teknisk officer med systemteknisk inriktning, godkänd examen (OR8/OF2).
•Erfarenheter av utvecklingsarbete och projektledning.
•CBRN-kompetens.
•Uppfyller FM Fysisk standard.
•Förmåga att utveckla och behålla goda kontakter och konstruktivt samarbete, såväl inom FM som med andra myndigheter eller organisationer.

Meriterande
•Flerårig tjänstgöring i FM på befattningar med arbete kring datakommunikation, databehandling och systemteknik.
•Kunskap om FM förmågeutvecklingsprocess och materielförsörjningsstrategi.
•God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
•God taktisk kunskap.
•Erfarenhet av samarbete och hantering av ärenden på myndighets nivå, men även gentemot andra myndigheter och organisationer, ex. vis FOI, FMV, MSB m fl.
•Erfarenhet av internationell tjänstgöring.

Personliga egenskaper
Kan driva verksamhet med en stor grad av självständighet.
God förmåga att driva arbetet strukturerat med fokus på helhet och resultat i alla tidsperspektiv.
God förmåga till logiskt tänkande och god analytisk förmåga.
Omdömesgill, representativ utifrån FM värdegrund och uppförandekod.

Övrigt
Tillträde 2017-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidare.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Olof Norrman, C UtvA, 070-603 98 31

Fackliga representanter:
Per Ivar Norell, OFR/O, 090-17 57 67
Peter Nilson, SACO/F, 090-17 55 27

Välkommen med din ansökan senast 2017-02-27. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 februari 2017
  • Plats: Umeå, Västerbottens län, Sverige
  • Förband: Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Umeå
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-02-27
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan