Sjukvårdsgruppchef livskvadron GSS/T tidvis tjänstgörande

Om tjänsten

Livbataljonen är ett av Försvarsmakten största krigsförband med kontinuerligt anställda officerare och GSS (ca 400st) grupperad mitt i Stockholm på Lidingövägen 28. Bataljonen är organiserad i fem enheter: Bataljonsstab, 10. Stab/Ust-kompaniet, Livkompaniet, Livskvadron samt 13. Skvadron. Livbataljonens uppgift är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt statsceremoniell tjänst.

Livskvadron består av tre skytteplutoner (GSS/K) och en stab-/trosspluton (GSS/T) innehållande ca 13 officerare och 120 soldater.

Som GSS/T vid Livskvadrons stab-/ trosspluton kommer du tjänstgöra tidsbegränsat ett fåtal tillfällen per år. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att under större övningar och insatser understödja skvadronen med logistik, ledning av indirekteld, sjukvård och ledning. Samt att utbildas och övas.

Vem är du?

Vi söker dig som är lojal mot underordnade, överordnade, Försvarsmakten och riket Sverige. Du är noggrann i det arbete du och din grupp genomför, vare sig det gäller rutinverksamhet under fredsförhållanden eller krigets krav. Du vågar fatta beslut i chefens frånvaro och du är ansvarstagande. Att understödja och leverera efterfrågat stöd är av största vikt där Du gör ditt absolut bästa för att enheten ska kunna lösa sin uppgift.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att leda gruppens arbete. Din uppgift är att på skadeplats tillsammans med högsta medicinsk ansvarig leda gruppen. Det åligger dig att ansvara för att all personal i gruppen genomför sina åligganden såsom fordon och sjukvårdsmateriel.

Befattningen är placerad i nivå OR-6.

Typ av anställning: Tidvistjänstgörande GSS/T.

Generella krav för anställning

 • Svenskt medborgarskap
 • Skall ha genomfört värnplikt/GMU med godkända betyg.
 • Genomförd befattningsutbildning som sjukvårdare med godkända betyg. ( ASF, eller 1+2)
 • Uppfyller FM fyss baskrav. Fälttest 12:30 samt multitest 175p
 • Skall ha lägst B-körkort.
 • Gruppchefsutbildning

Meriterande kvalifikationer

 • Signalistutbildning
 • Förarbevis
 • Erfarenhet av sjukvårdstjänst

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:C SoT, Livskvadron Lt Philip de Joussineau de Tourdonnet 0721-617197 philip.de-joussineau@mil.se

Dokument att bifoga ansökan

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt
 • CV med referenser
 • Specialistexamensbevis
 • Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
 • Körkort och militära förarbevis
 • Militärt vitsord
 • Betyg från internationell tjänstgöring

Fackliga representanter: OFR/O Livgardet Johan Hamlin SEKO Thomas Klasson SACO Catarina Malmrot OFR/S Försvarsförbundet Madeleine Daleo Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Om du går vidare i urvalsprocessen kommer du att kallas till tester/intervju vid Livgardet 12-13/5.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 februari 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-10
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan