HR-strateg till Högkvarteret

Om tjänsten


HR-strateg sökes till Personalavdelningens Planeringssektion vid Högkvarterets Ledningsstab (HKV LEDS PERS Plan)

HKV LEDS PERS Plan är en sektion inom avdelningen LEDS PERS och utgör därmed en del av Försvarsmaktens högsta ledningsnivå. Personalavdelningen vid Ledningsstaben leds av Försvarsmaktens personaldirektör (PERSDIR) som bl.a. leder och reglerar Försvarsmaktens personalförsörjning och personaltjänst.

Sektionen består f.n. av ca 12 medarbetare som utgörs av officerare, civilanställd personal och operationsanalytiker ur Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Denna blandning av kompetenser är en förutsättning för att metodmässigt kunna hantera olika aspekter av personalförsörjningsområdet.

Sektionens arbetsområden omfattar huvudsakligen uppföljning, planering och analys inom ramen för Försvarsmaktens strategiska och långsiktiga personalförsörjning för att tillgodose behoven i såväl fred, kris som i krig. Till detta kommer sakkunnigt stöd och samordning inom bl.a. humanforskning, systemfrågor, författningsstöd och utformning av interna regelverk. Arbetet vid sektionen bedrivs framåtriktat med fokus på analys och med syftet att kunna bidra med kvalitetssäkrade underlag och rekommendationer för beslutsfattande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten utgörs huvudsakligen av att:
Leda korta och långa projekt inom kompetens- och personalförsörjning på främst strategisk nivå med projektmedlemmar ur bland annat Totalförsvarets Forskningsinstitut, Försvarshögskolan och Försvarsmakten.
Sammanhålla, leda och delta i analyser gällande strategiskt kritisk personal- och kompetensförsörjning samt övriga uppgifter inom ramen för avdelningens verksamhetsområde.
I viss mån omvärldsbevaka skeenden och utveckling inom kompetens- och personalförsörjning.
Representera sektionen och avdelningen i relevanta arbetsgrupper.
Arbetet innebär generellt relativt omfattande samverkan och samarbete med olika aktörer inom och utom Försvarsmaktens högkvarter (HKV), men även andra myndigheter.
Resor genomförs generellt i begränsad omfattning. Det kan dock förekomma perioder med mer omfattande reseverksamhet och då beroende på vad arbetsuppgifterna kräver.

Kvalifikationer
•Relevant akademisk examen inom HR-området (eller motsvarande).
•Dokumenterad erfarenhet av projektledning eller motsvarande ledande funktion i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper.
•Förståelse för personalförsörjningens roll i Försvarsmakten.
•Förmåga till analys och helhetssyn i kombination med förståelse för detaljers betydelse i en komplex och föränderlig organisation.

Meriterande
•Kunskap om och erfarenhet av personalförsörjningsfrågor på lokal eller central nivå i Försvarsmakten (eller likartad organisation).
•Erfarenhet av personalledning/-ansvar.
•Erfarenhet av att arbeta i system PRIO/SAP.
•Samarbete med forskare, analytiker och forskningsorganisationer.
•Förståelse för statistik och tolkning av beräkningsresultat.

Personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på såväl lojalitet som integritet samt att man står bakom och kan leva upp till Försvarsmaktens värdegrund. Med hänsyn till behovet av samverkan och andra arbetsformer ska den sökande ha god social kompetens och samarbetsförmåga, men också initiativkraft och självständighet. Vidare krävs god förmåga att sammanställa och presentera resultat såväl muntligt som skriftligt. Även om arbetet vid LEDS PERS Plan bedrivs långsiktigt, och normalt inte är händelsestyrt är förmåga att arbeta under viss tidspress önskvärd.

Övrigt
Detta är en oberoende befattning.
Arbetsplatsen är lokaliserad i Högkvarterets lokaler på Lidingövägen 24, Stockholm.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (provanställning gäller inte för dig som redan är tillsvidareanställd i FM).
Vi eftersträvar en jämställd könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande.

För frågor om befattningen, kontakta C LEDS PERS Plan, överste Per Åkerblom (från 1/4 öv Jan Demarkesse) 08-788 75 00. Frågor om rekryteringsprocessen kan även ställas till Pia Napreeff, 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner
Camilla Robertsson (SACO)
Hans Monthan (SEKO)
Pia Almström (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2017-03-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 februari 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-03-05
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan