Plutonchef Transportledningspluton vid Trängregementet i Skövde

Om tjänsten

Plutonchef Transportledningspluton

Krav:

 • Officersutbildning, lägst grad OF-1
 • Godkänd på Försvarsmaktens grundläggande fystester
 • B-körkort

 Meriterande:

 • Utlandstjänstgörning
 • Behörighet farligt gods (ADR, IATA, IMDG, RID)
 • BE-körkort

Beskrivning av Transportledningspluton

Transportledningspluton lyder under Trafik & Transportledningskompaniet som är ett fristående kompani på Trängregementet. Kompaniet stöttar Försvarsmakten med tilltranport och hemtransport till instatsområden och övningar. Transportledningspluton består av en stabsgrupp och sex transportledningsgrupper. Tre av dessa grupper består av GSS/K-personal, och de resterande tre GSS/T-personal. Plutonen genomför transportplanering, uppföljning, tullhantering samt viss trafiktjänst. Transportledningspluton deltar i en stor mängd nationella och internationella övningar samt insatser vilket innebär mycket resande.  

Plutonens huvuduppgifter är:

 • Internationellt och nationellt genomföra transportledning (Planläggning, genomförande, uppföljning och utvärdering av transporter), i detta innefattas också (trafiktjänst (t-befattningar)).
 • Förstärka/stödja central nivå (HKV, MR, motsv.)
  vid planering och genomförande av strategiska och operativa transporter.
 • Stödja civila samhället vid påfrestningar
 • Kunna leda andra nationers MOVCON-förb.
 • Avdela personal till Militär Region-Staber eller motsv.
 • Stödja RSOM(Reception, Staging, Onward Movement)-process i Sverige

Befattningsbeskrivning

Som Transportledningsplutonchef leder du dagligdags en pluton om ca 15-20 soldater, och ingår i ett plutonslag om 3-4 officerare. Vid insats eller större övningar kan antalet soldater öka om grupperna med GSS/T-personal aktiveras.  Som plutonchef är din huvuduppgift att planera och genomföra plutonens uppgifter enligt ovanstående beskrivning. Du är arbetsgivaransvarig och planerar och administrerar personalens arbetstid, och hanterar övriga personalärenden.

För att trivas som plutonchef på Transportledningspluton skall du:

 • Vara organisatorisk och ha en god känsla för planering då mycket av plutonens verksamhet sker på flera olika platser samtidigt
 • Kunna leda flera små grupper parallellt, och bibehålla en god överblick över personal och verksamhet vid tillfällen då plutonen är utspridd
 • Ha en god förmåga i att hantera engelska, både i skrift och tal, då du som chef ofta kommer i kontakt med utländska förband.
 • Vara beredd på att med kort om tid kunna lösa uppkomna uppgifter tillsammans med plutonen
 • Besitta en god social förmåga då du som chef ofta genomför samverkan med olika parter utanför Förvarsmakten (t.ex hamnkontor, flygplatspersonal, tullpersonal)

Övrigt

Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och social kompetens. Vi kommer löpande att arbeta med urval och intervjuer. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är tidsbegränsad anställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön enligt avtal. Tjänsten är placerad på Transportledningspluton, 1.Logistikbataljon, Trängregementet Skövde

Kontaktinfo

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Lt Niclas Muhrblom

0768539302/ niclas.blom@mil.se

Kn Ingemar Persson

ingemar.r.persson@mil.se

Fackliga representanter på Trängregementet

Jörgen Eliasson, OFR/O

Peter Danielsson, OFR/S

Birgitta Nilsson, SACO-F TrängR

Samtliga nås via växeln, 0500-46 50 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2017-03-17. Vi vill att din ansökan innehåller personligt brev och CV (i PDF-format).

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Trängregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Vi utvecklar, utbildar och leder krigsförband inom logistik och sjukvård. Våra kompetenser är efterfrågade nationellt och vid internationella insatser. Trängregementets ambition är att vara ett av Europas ledande militära logistikcentra. På Trängregementet finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS).

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 februari 2017
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Trängregementet Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-17
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan