Stabsofficer J7 training - EUTM MALI

På förfrågan från Mali genomför EU en 15-månadersträningsinsats för landets armé – European Union Training Mission Mali. Insatsen ingår i en långsiktig EU-strategi för helaregionen och syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot. Runt 200 instruktörer från bland annat
Frankrike, Storbritannien, Finland, Sverige och Litauen deltar. Försvarsmakten bidrar med en utbildningspluton på 15 personer under högst 15månader, med start första halvåret 2013. Den svenska personalen deltar inte i strider utan är enbart på plats för att utbilda, Tanken är att fyra maliska
bataljoner ska tränas i vapenhantering, stridsteknik, sjukvård, närkamp och mänskliga rättigheter. Den svenska utbildningsinsatsen ingår i det som kallas Nordic Baltic Training Team och har tillsammans med personal från Finland och Litauen sin bas i Koulikoro, som ligger vid Nigerflodens rand cirka 60 kilometer nordost om huvudstaden Bamako.

Om tjänsten

På förfrågan från Mali, genomför EU en utbildningsinsats för landets armé – European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Insatsen ingår i en långsiktig EU – strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot. Omkring 170 instruktörer från bland annat Frankrike, Storbritannien, Finland, Sverige och Litauen deltar.

Befattningsbeskrivning:

Som stabsofficer J7 innebär det att Du koordinerar och övervakar träningsprocessen på kort, mellan och långt perspektiv och stödjer MCdr i arbetet att implementera fungerande träningskoncept. Du ansvarar även för utvärderingen av BG träning, Lessons Learned processen, MHQ stabsträningsplanering samt kapitlet training i sexmånadsrapporten. Utöver det deltar och stödjer Du de J5 processer som är knutna till det generella J7 arbetet.

Behörighetskrav:

 • God erfarenhet av tjänstgöring i stab gärna på J-nivå och företrädesvis inom 7 funktionen.
 • God fysisk och psykisk status.
 • Uppfylla försvarsmaktens medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.
 • Lägst B-körkort.
 • Engelska lägst nivå 3333 enligt STANAG 6001
 • Goda IT-kunskaper och god kunskap i Officepaketet.
 • Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.
 • Krav på militär bakgrund: Ja, yrkes- eller reservofficer (YO/RO).
 • Nivå: OF4 (Överstelöjtnant/Kommendörkapten).
 • Kunskaper i franska

Önskvärda meriter:

Kunskaper i franska lägst nivå 2222 (STANAG 6001).
Genomförd UNSOC eller motsv.
Genomförd SERE C (ej äldre än 4 år).

Övriga upplysningar:

Arbetet bedrivs normalt vid FHQ i Bamako, men tjänstgöringen kan bli aktuell inom andra delar i MALI.

Som sökande skall Du kunna uppvisa godkänt utdrag ur misstanke- och belastningsregister efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida. Inför uttagning kommer tester på Rekryteringsmyndigheten att genomföras.

 • Lön: Enligt avtal
 • Enhet: EUTM MALI
 • Utbildningsperiod: 2017-05-08 – 2017-05-19 samt 2017-05-29-2017-06-02  (Vid tidigare genomförd SERE C är utbildningen förkortad med en vecka)
 • Insatsperiod: Preliminärt 2017-06-23 – 2018-01-14
 • Sista ansökningsdatum: 2017-03-24

Observera att befattningen tillsätts löpande, vilket innebär att annonsen kan komma att tas bort tidigare än angivet slutdatum samt att sökande till befattningen kan komma att erbjudas annat datum än som anges i annonsen.

Tjänsten gäller under förutsättning att Sverige bibehåller befattningen.

Vem svarar på vad?

Frågor om insatsen besvaras av ATS enskilda desken Kjell Wängelin, 08-788 75 00.

Frågor om insatstid och utbildning besvaras av HKV AVD Pers Int., Jan Öhrn, 08-788 75 00.

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 februari 2017
 • Plats: Bamako, Mali
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-24
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan