Chief Production - MINUSMA FHQ - MALI

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliserings insats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1juli 2013 och är en kapitel VII-insats.

Sverige bemannar förutom truppbidraget ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.

Productionavdelningen ingår i U2 organisationen och består av en chef samt ca 16 analytiker som arbetar inom den militära delen av MINUSMA högkvarter (Force Headquarters; FHQ) i Bamako.

U2 ansvarar för gränsytan mellan U2 och U3/5 FUOPS (currentOps) respektive U5 (Plans) och stödjer dessa med främst situationsbeskrivningar och hotbilder att användas i FHQ WINGOs och FRAGOs till sektorerna och till enskilda missions omfattande förband.

Befattningslön: Enligt avtal
Nivå: OF3 (2)
Krav på militär bakgrund: Yrkes/reservofficer
Enhet: FN MINUSMA MALI

Befattningsbeskrivning:  

 • Arbetsleda ca 16 analytiker inom funktionen.
 • Utveckla underrättelse metodik inom funktionen.
 • Säkerställa att underrättelseprocesserna fungerar.
 • Samverka med LNO, CCIRM och öppna källor.
 • Kontakt för underrättelsesamordning med JMAC och U2.
 • Genomföra genomgångar på begäran

 Behörighetskrav

 • FN ålderskrav:25-55år
 • Goda kunskaper samt erfarenhet avseende underrättelseverksamhet
 • Erfarenhet av ledarskap
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab på G/A/M- alt J-nivå.
 • Uppfylla medicinska-och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.
 • Mycket god engelska i tal och skrift.
 • B-Körkort
 • Goda användarkunskaper avseende Microsoft Office-paketet

 Önskvärda meriter:

 • Kunskaper i franska.
 • Tidigare utlandstjänstgöring 

Övriga upplysningar:

Godkänt utdrag ur misstanke-och belastningsregister skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs viai nternet på polisens hemsida. 

Befattningen tillsätts löpande vilket kan innebära att annonsen tas bort innan sista ansökningsdag. Gäller under förutsättning att Sverige bibehåller befattningen.

Vem svara på vad: 

För mer information kontakta: 

ATS C Enskilda Desken, Alf Norbäck, 08-788 7500 

HKV AVD Pers Int, Barbro Nordenström, 08-788 7500
 

Utbildningsperiod: 170508 - 170519 samt 170529 – 170602

Insatsperiod: Preliminärt från 170629 - 12månader (sex månader kan diskuteras) 

Sista ansökningsdatum: 12 mars 2017

Krav och meriter

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 februari 2017
 • Plats: Bamako, Mali
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-12
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan