ANSÖKAN FÖR GSS K/T TILL SOU, AROU och ROU med utbildningsstart 2018

Om tjänsten

Sökande enhet:
Försvarsmaktens alla förband söker anställd personal till utbildning mot specialist- och reservofficerare.
OBS denna ansökan gäller för anställda GSS T och K. Övriga är välkomna att söka from den 11 december.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Efter genomförd och godkänd utbildning kommer du att kunna anställas mot det förband du genomfört utbildning för mot en ledig befattning inom organisationen

Krav:
- Svensk medborgare - Minst 18 år fyllda vid ansökningstillfället

Grundläggande behörighetskrav
Godkända vitsord från svensk värnplikt JA-5-5 alternativt godkänd eller Godkänd GMU/AspU + 6 månaders aktiv tjänstgöring eller Godkänd GU

  • Lägst 11 månaders aktiv tjänstgöring i FM vid utbildningsstart samt godkänd GBU För AROU 12 månaders aktiv tjänstgöring samt minst 5 månaders erfarenhet som operatör eller stf gruppchef/gruppchef.
  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5.
  • Fylla kraven för antagning till sökt SOU utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil[1] vilket innebär att sökande ska ha en godkänd bedömd nivå avseende befälslämplighet mot sökt utbildningsinriktning samt i övrigt uppfylla satta, militära och civila, krav.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet mot sökt utbildningsinriktning

Personliga egenskaper:
Du har tjänstgjort i FM och har en bra bild av vad som förväntas av dig i en eventuell kommande anställning som officer i FM.
Dina värderingar motsvarar det vår Riksdag och Regering har ålagt FM att värna om.

Du sätter Laget före Jaget

Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor och egenskaper och att dessa är rätt mot sökt utbildning/befattning. 

Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets-, problemlösnings, och organisationsförmåga samt god fysik.

”Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.”

Information om utbildningen/ utbildningsinriktningar och kontaktpersoner vid förbanden hittar du under:
 Jobb.forsvarsmakten.se/officer-2018/

Fackliga representanter:
OFR/O, OFR/S, SACO, SEKO Försvar Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00

Viktiga datum:
Sista datum för ansökan: 2017-08-31
Testperiod: kallelse kommer från sökt förband, inriktning är under v.738-746
Nominering vid sökt förband klar v.746
FM genomför central Antagningsnämnd v.749
Utskick av besked senast v. 803

Ofullständig ansökan:
Om en ansökan inkommer till FM som inte är komplett vid en första granskning begärs komplettering in från den sökande. Den sökande har då en vecka till att komplettera sin ansökan med begärd information.

Sen ansökan:
Om sen ansökan inkommer till FM fattar FM HRC beslut att den sökande inte kan antas.

Övrigt:
Skolstart kan variera någon vecka med huvudinriktningen är
RAK AROU  skolstart v.803
Delad AROU  skolstart v.824
ROU skolstart v.824
SOU skolstart v.834 

Under skolperioden kommer du få fri mat och logi. ersättning enligt Kadettförmåner (140kr/dag) alt särskilda förmåner beroende på hur lång total tjänstgöringstid du har.

[1]FM 2017-xxx: PERSDIR beslut om kravprofiler för grundrekrytering av militär personal via utbildningjobb.forsvarsmakten.se/officer-2018

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 augusti 2017
  • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
  • Förband: Försvarsmakten
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan