Luftstridsskolan söker Lärare Flygstridsledning OR6

Om tjänsten

Beskrivning av sektionen

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolans huvuduppgift är att bedriva grundläggande officersutbildning mot såväl Officersprogrammet som Specialistofficersutbildningen samt erbjuda yrkes- och befattningsutbildning för Strilbataljonens behov.

Utbildningssektionen är den största sektionen på skolan och det är här alla lärare arbetar. Respektive kursledning planerar, genomför och följer upp tilldelad kurs.

Arbetsuppgifter

 • Följer StrilS utbildningsprocess och genomför utbildning
 • Ingår i lärarlag och stödjer kurschef i framtagande av kursbeskrivning för aktuell kurs samt planerar och genomför utbildning kopplat mot kursens lärandemål
 • Deltar i lärarmöten samt övriga möten enligt StrilS Verksamhetshandbok
 • Stödjer UVO-arbete inom aktuell kurs samt stödjer dokumentation av utbildningsresultat i bl a handledarbedömningsprotokoll
 • Stödjer kurschef vid kursvärdering och kursutvärdering efter genomförd kurs enligt StrilS utbildningsprocess
 • Stödjer kurschef vid kursintroduktioner, framtagande och genomförande av examinationer mm inom aktuell kurs
 • Upprätthåller och utvecklar kompetenser i såväl lärarrollen som operatörsrollen
 • Stödjer genomförande av FM-tid
 • Upprätthåller FM FysS
 • Beredd stödja studiebesök vid StrilS

Kvalifikationer

 • Genomfört erforderliga YBK mot nivå OR6
 • Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1)
 • Genomfört StrilS lärarutbildning
 • Erfarenhet inom flygstridsledning, stril
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete

Meriterande

 • Tjänstgjort som lärare på StrilS eller MHS

Personliga egenskaper

Du är en bra förebild och har goda ledaregenskaper i din samverkan med kadetter.

Du har förmåga att se till såväl helheten som detaljer i planering, genomförande och utvärderdering av utbildning. Du har både en god social förmåga och samarbetsförmåga i din samverkan med kadetter, lärarlag samt övrig personal. Du har god förmåga att kunna agera under såväl normala som i stressade förhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde

Enligt överrenskommelse.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga representanter

OFR/O Ärna, Peter oscarson tfn 018-196368

OFR/S, Per Gustafson tfn 070-243 60 88

SEKO, Mari-Ann Larsson tfn 070-8276853

SACO, Borka Medjed Hedlund tfn 070-3363720

 

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av

Övlt Hans Tibell, C StrilS   018-19 69 70

Kn Tintin Franzén, C Utbsekt  018-19 66 85 alt 072-173 41 82

Sista ansökningsdag

2017-02-28

Krav och meriter


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 februari 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-02-28
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan