KVARTERMÄSTARE, OR5 sökes till 206. Uh-komp, 2. Amfbat.

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Amfibieregementet ”AMF1” leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

2.amfibiebataljonen är idag en av försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Vid bataljonen tjänstgör yrkesofficerare, reservofficerare samt krigsplacerade soldater. 2.amfibiebataljonen består av sex kompanier; ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, tre amfibieskyttekompanier, ett underhållskompani. Bataljonen är ständigt beredd att genomföra både nationella- och internationella insatser, vilket förutsätter att vi kan verka i en mängd olika miljöer; öken, vinter, djungel, etc. Mellan uppdrag utbildas, tränar och övar bataljonen tillsammans med andra förband likväl nationellt som internationellt.

206.underhållskompaniet understödjer övriga kompanier inom 2.amfibiebataljonen med allt ifrån transporter, förnödenheter, sjukvård till teknisk tjänst. Kompaniet är helt sjörörligt och har samma grundläggande krav på sina anställda som övriga kompanier inom bataljonen.
Att tjänstgöra på underhållskompaniet kräver en utpräglad känsla för service och noggrannhet samt en inställning att ingenting är omöjligt.

 


Om tjänsten

Tjänsten är placerad i nivå OR5.

Befattningen som kvartermästare består i huvudsak av följande arbetsuppgifter:

·  Planerar, leder och följer upp logistiken på kompaniet.

·  Deltar i kompaniledningens arbete och är kontaktyta på kompaniet i logistikfrågor.

·  Ansvarar för beställningar i FM:s stödsystem, exempelvis PRIO.

·  Ansvarar för- och leder kompaniets materielinventeringar.

·  Samarbetar tätt med teknisk chef vid kompaniet i frågor som tangerar logistikområdet.

·  Deltar i kompaniets verksamhet generellt när så är möjligt.

Önskvärda personliga egenskaper

·  Stor personlig mognad.

·  Väl utvecklad förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

·  Mycket god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift, så väl på svenska som på engelska.

·  Välutvecklat ansvarskännande för verksamheten.

·  Stor förmåga att planera och utföra arbetsuppgifter med god struktur.

Krav & Meriter

GENERELLA KRAV

·  Svenskt medborgarskap.

·  Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat och grad motsvarande OR 5. (Vid synnerligen tungt vägande meriter kan OR 4 accepteras om prognosen för befordran till OR 5 är mycket god.)

·  Körkort B.

 • God fysisk status, uppnår krav enligt ”Regler FM Fysiska Standard ” för Amfibiesoldat.
 • Simkunnig, minst 400m.

MERITERANDE

·  Utbildningar och tjänstgöring inom logistikområdet.

·  Tjänst/utbildning inom Försvarsmakten.

·  Tjänst/utbildning inom Marinen/Amfibieregementet.

·  Internationell tjänst.

·  Utbildningstecken Amfibie.

·  Körkort C/CE.

·  Truckkort.

·  Militära förarbevis: lätt personterrängbil, ATV, tung lastbil.

 

Anställning

VARAKTIGHET/ANSTÄLLNING
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring. Tidsbegränsad anställning enligt GSS-avtalet.
6 månaders provanställning tillämpas för dig som i dagsläget inte är anställd inom försvarsmakten.

TILLTRÄDE
Anställning påbörjas i augusti 2017 (eller enligt ök).

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.Amfibiebataljonen/206.Underhållsskompaniet.

LÖN OCH UPPSÄGNINGSTID
Enligt avtal.

Ansökan

DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN
(fullständig ansökan prioriteras i rekryteringsprocessen)

Dokument som bifogas ansökan scannas och bifogas i PDF-format.

 • Personligt brev
 • CV med referenser
 • Gymnasiebetyg samt eventuella betyg från högskola/universitet
 • Intyg/betyg från annan meriterande utbildning
 • Militära vitsord
 • Betyg från eventuell internationell tjänst

Sista datum för ansökan

Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen 2017-05-31.


 

Kontakt

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

C. Stabstroppen, 206. Uhkomp
Lt Daniel Karlsson
0723-958 391
daniel.1.karlsson@mil.se

Facklig företrädare

Fj. Rickard Benedetti

0708-756805

Rickard.benedetti@mil.se

Rekryteringsprocess

I samband med rekryteringsprocessen kommer de kallade att genomgå en anställningsintervju. Vidare kan säkerhetsprövning och fysiska tester också komma att genomföras.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 februari 2017
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-05-17
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan