Stridsbåtsförare ambulans

Om tjänsten

Beskrivning av trosstroppen
Trosstroppen tillhör 17.bevakningsbåtkompaniet i Göteborg. Troppens huvuddel är heltidsanställd förutom sjukvårdsgruppen som är deltidsanställd. Troppens lätta trossbåtar fyller en viktig roll för kompaniets lösande av uppgifter. Ambulansbåten är en kompaniresurs som högre chef kan gruppera framskjutet vid behov. Utöver besättning så bemannas ambulansen av sjukvårdsbefäl samt sjuksköterskor. 

Anställningsförfarande
Inkomna ansökningar genomgår en urvalsprocess där utvalda sökanden sedan kallas till intervju och tester vid förbandet. Därefter meddelas beslut om anställning.

Anställningen
Du anställs i befattning som Stf båtchef på ambulansbåt vid trosstroppen men kan mycket väl framföra kompaniets övriga stridsbåtar vid behov. Du utbildas på troppens vapensystem och lär dig nyttja båten på det sätt som krävs av enheten. Om du visar lämplighet och har förutsättningar finns utvecklingsmöjligheter inom hela kompaniets båtpark.

Avtalsenlig lön och förmåner.

Krav för anställning

 • Svensk medborgare
 • Genomförd värnplikt/GMU och FSU
 • Stridsbåtsutbildad

Vi söker dig som är utbildad stridsbåtsförare och/eller har tjänstgjort som Båtchef eller Stf Båtchef på Stridsbåt 90.

Fysiska riktvärden

 • Löpning 10km på 50 min
 • Statiskt rygghäng 60 s
 • Böjsträck (armhävningar) 30 reps
 • Simning 1000m, livräddning 100m
 • Allmän vattenvana

Medicinska krav
Godkänd läkarundersökning för sjögående personal.

Ansökan
Bifoga CV, personligt brev samt kopior på övriga dokument som du anser vara meriterande.

Upplysningar om tjänsten
Ytterligare upplysningar om befattningen ges av Jonas Bogg, jonas.bogg@mil.se

Fackliga kontaktpersoner
OF - Förvaltare Johan Dahlgren, tel 070-581 70 85


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 februari 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan