Ställföreträdande Chef Materielpluton, TP 84.

Om tjänsten

735. Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transport- och Specialflygenheten (TSFE) vid F7. Vi har för närvarande 58 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär en delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll inom TP 84-systemet genomförs på ett kostnadseffektivt och personalfrämjande sätt.

Arbetet inom kompaniet är komplext. Det innefattar en stor variation av uppgifter och uppdrag som löper dels över tiden, dels med kort framförhållning. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid F7 Såtenäs men även ofta på annan ort, såväl nationellt som internationellt. Vi är en aktiv del av den svenska Försvarsmakten.

Vi söker nu en ny medarbetare till kompaniet.

Befattning: Ställföreträdande Chef Materielpluton.

Kategori: OR 7 i Flygteknisk tjänst.

Placering: Materielpluton på 735 FU-kompaniet TSFE, F7. 100 %.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter :  − Materielplutonen består av två troppar: Materieltroppen med totalt 13 medarbetare vars arbetsuppgifter är inom områdena materielplanering, förrådsverksamhet och säkerhetsmaterieltjänst inom TP 84-systemet samt Verkstadstropp Materiel med fyra medarbetare. Verkstadstroppen ansvarar för främre underhåll av typspecifik och allmän basmateriel samt planering och beställning av tyngre underhåll för de samma. Inom plutonen finns dessutom en plutonchef (OF 2) och en ”instegsbefattning” för officer. (OF 1, flygtekniker kat A.) Sålunda totalt 20 befattningar inom plutonen.

− Arbetet som ställföreträdande plutonchef innebär att under och tillsammans med plutonchef ansvara för:

Planering av arbetstider, utbildningar, materiel och rutiner inom materielplutonen enligt direktiv från kompanichef.

Planering och deltagande i plutonens övningar och insatser och delaktighet i motsvarande planering på kompaninivå.

Plutonens planläggning av beredskaps-verksamhet inom kompaniet.

Kvalifikationer:

Specialistofficers/Officers-examen.

Goda ledaregenskaper och förmåga att organisera verksamhet efter ställda uppgifter på plutonsnivå.

God språkkompetens i teknisk engelska.

God fysisk standard.

God kännedom om TSFE verksamhet.

God datavana. Kunskap om FM gemensamma datasystem och datasystem inom materieltjänsten.

Förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp, i hemmamiljö såväl som under insats. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, ordningssinne och serviceattityd.

Flygteknisk bakgrund, behörighet lägst motsvarande kategori A, med erfarenhet från flyg- eller basmaterieltjänst är meriterande.

Tillträde: Snarast.

Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:

Lt Henrik Bergman, Chef Materielpluton, tfn 0510 – 47 79 76 alt 0708 – 71 62 05

Mj Mikael Andersson, Chef 735. FU-komp, tfn 0510 – 47 74 50 alt. 0708 – 87 59 44

Facklig representant: För Officersförbundet: Håkan Sköld, ordförande OF F7. Tfn 0510-47 77 52 alt 0721-87 70 17

Sista ansökningsdag: 2017-04-13


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg. På förbandet utbildas alla svenska Gripenpiloter samt även utländska piloter och tekniker från länder som köpt Gripen. Vi genomför nationella och internationella insatser med transport- och specialflyg (radar- och signalspaning samt statsflyget) och ansvarar också för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 22 februari 2017
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj (F 7) Såtenäs
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-13
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan