Special Assistant to DepCom - Mali Sector West

Om tjänsten

Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och leder FN-förband i en av de tre sektorerna i MINUSMA, sektor väst. Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering och med uppgifter som också motsvarar en regional stab. Staben omfattar cirka 85 officerare från 15 olika länder. MINUSMA orderspråk är engelska men mycket av verksamheten bedrivs på franska eftersom många officerare kommer från fransktalande grannländer.

Sektor väst består av infanteribataljoner från Burkina Faso och Togo, ett sjukhuskompani från Nigeria, ett sambandskompani från Bangladesh, en infanteripluton från Liberia, ett infanterikompani från Elfenbenskusten och en CIED-enhet från Kambodja. Andra förband som grupperar i sektor väst men som leds från Force Head Quarter är ingenjörsenheter från Senegal och Ghana, en militärpolispluton från Egypten, en attackhelikopterenhet från El Salvador och ett ISR-förband från Sverige. Totalt finns cirka 3500 soldater i sektor väst.

Förbanden i sektor väst genomför främst regelbundna patruller, eskort av konvojer, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser, stöd till MINUSMAs civila delar och samverkan med civila företrädare för olika delar av det maliska samhället och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

 • Befattningslön: Enligt avtal, ingår även FN traktamente ~138$/dag
 • Nivå: OR6/7
 • Krav på militär bakgrund: Yrkes-eller reservofficer
 • Enhet: FN MINUSMA

Befattningens uppgifter och ansvarsområden:

PA ska tillsammans med MA utgöra ställföreträdande sektorchefens personliga stöd för att denne effektivt ska kunna utöva sina arbetsuppgifter.

PA främsta uppgift är att övervaka och koordinera säkerheten för DCMD oavsett hans uppehållsplats. PA ska besitta goda soldatkunskaper. Samverkan med FNs säkerhetsorganisation samt militära förband utgör också viktiga delar i arbetet. För att lösa uppgiften fordras gott omdöme. PA tjänstgör som DCMD förare.

PA och MA till DCMD kommer att utgöra en arbetsgrupp och måste stödja varandra i att lösa tilldelade uppgifter.

Kunskaper i franska och engelska är efterfrågade för att effektivare kunna stödja ställföreträdande sektorchefen i dennes kontakter med samverkanspartner.

PA ansvarar för ställföreträdande sektorchefens fordon inklusive sambandsutrustning och sjukvårdsutrustning. PA ansvarar också för materiel som utkvitteras för användande i DCMD verksamhet.  

Krav:

 • B-körkort
 • FN ålderskrav: 25 - 55 år
 • God fysisk och psykisk status
 • Uppfylla medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats
 • Grundläggande stabsutbildning
 • Grundläggande säkerhetstjänst
 • Goda kunskaper i engelska
 • Goda kunskaper i franska
 • Någon erfarenhet av arbete i stab och erfarenhet av arbete vid markstridsförband

Önskvärd kompetens/meriterande:

 • Tidigare utlandstjänstgöring, gärna i FN
 • Arbetat med säkerhetsfrågor och säkerhetstjänst
 • Sjukvårdsutbildning
 • Utbildning i att köra FNs skyddade fordon sker i insatsområdet

Övriga upplysningar:

Det är önskvärt att tjänstgöringen omfattar samma tid som ställföreträdande sektorchefen. Leave kommer att samplaneras i gruppen DCMD, MA DCMD och PA DCMD. Arbete i internationell stab, framförallt i FN, kräver mycket god samarbetsförmåga och att Försvarsmaktens värdegrund tillämpas fullt ut.

 • Godkänt utdrag ur misstanke- och belastningsregister skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.
 • Löpande tillsättning tillämpas, annonsen kan avslutas innan sista publiceringsdag.

Vem svarar på vad?

För mer information kontakta:
ATS Enskilda Desken, Alf Norbäck, 08-788 75 00
HKV AVD Pers, Barbro Nordenström, 08-788 75 00

 • Utbildningsperiod: 170507 - 170519 samt 170529 - 170602
 • Insatsperiod: Preliminärt: 171009 - 181019 
 • Sista ansökningsdatum: 30 april 2017

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 april 2017
 • Plats: Timbuktu, Mali
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan