Stabsofficer med placering vid Movement Coordination Centre Europe i Eindhoven, Nederländerna

Om tjänsten

Sverige är tillsammans med 28 andra nationer sedan 2007 medlem i det multinationella transportsamarbetet ”Movement Coordination Centre Europe (MCCE). MCCE är ett oberoende organ som koordinerar flyg, sjö land och kanaltransporter för medlemsnationernas räkning. Avsikten är att koordinera nationernas transporter i syfte att nå kostnadseffektivare nyttjande av befintliga och inhyrda transportresurser.

Från och med 2018-08-01 till och med 2021-07-31 har FM förbundit sig att bidra med en stabsofficer (OF 3/4) i MCCE projekt & planeringsavdelning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja medlemsnationer, NATO, EU eller annan sammanslutning för ett optimalt nyttjande av transportkapacitet
 • Säkerhetsställa en övergripande multimodal syn på koordineringen
 • Representera MCCE i arbetsgrupper och möten som stödjer transporter av förband
 • Tillföra expertkunskaper inom Transportfunktionen vid planering
 • Projektledning i samarbete med olika organisationer syftande till att optimera nyttjande av M&T förmågor i samarbete med MCCE’s övriga avdelningar med avseende på utveckling och nya erfarenheter.
 • Följa verksamheten i övriga avdelningar i syftande till att uppnå ökad synergi.
 • Medverka till uppdatering av MCCE:s dokument, publikationer och statistik, relaterade till operativa aktiviteter
 • Kunna verka som stf C P&P cellen vid behov.

Kvalifikationer

 • Major / Övlt  OF 3- 4
 • Erfarenhet i operativ stab med ansvar för transporter
 • Operativ transporterfarenheter från multinationell miljö
 • Erfarenheter från EU eller NATO transportplaneringsprocess
 • Nationell träning i transportplanering och genomförande
 • Kunskaper i PC miljö, ordbehandling, kalkyl-, e-post- projektledningsprogram.
 • Allmän kunskap om ADAMS/EVE/CORSOM
 • Engelska kunskaper SLP 4343

Meriterande

 • Erfarenheter från stabsarbete i operationer eller övningar i internationella organisationer (NATO, EU, FN) på strategisk eller operativ nivå
 • NATO Staff Officer Orientation Course
 • NATO Operational Movement and logistic planning Course (MLOPC)
 • NATO LOGFAS Fundamental Course
 • NATO EVE User Course

Tillträde: Fr o m 2018-08-01.

Befattningen är tidsbegränsad fram till 2021-07-31 och placerad  i Eindhoven, Nederländerna.

Utöver detta så tillkommer tid för rekognoseringsresa för att hitta bostad etc.

Tjänstgöringen medför ett antal kortare tjänsteresor upp till c:a 30 dagar per år företrädesvis inom Europa, men även längre resor kan förekomma.

Frågor om befattningen besvaras av, övlt Magnus Qvist, tel 08-788 8699.

Förfrågningar om lön och villkor kan göras till HKV AVD Pers Int, Margareta Björkman tel. 08-788 70 85.

Fackliga kontaktpersoner vid HKV är för SACO Camilla Robertsson, för SEKO Försvar HKV, Hans Monthan, för OFR/S HKV, Pia Almström, och för OFR/O HKV, Arne Nilsson. Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan 2017-04-01.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 mars 2017
 • Plats: Nederländerna,
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-01
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan