Kommunikationsofficer vid MR S (Militärregion Syd) J4

Om tjänsten

Militärregion Syd (MRS) söker Kommunikationsofficer

Militärregionstaben är markterritoriellt ansvarig för Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län. Staben är också ansvarig för samverkan med civila myndigheter. Inom ramen för detta gäller också att kunna stödja övriga samhället vid exempelvis olyckor och kriser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Logistikavdelningens uppgifter i stort:

  • Ansvara för logistikledning och samordning av uthållighetsfunktionen vid planering och insats.
  • I regionen styra och leda funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin.
 • Befattningens uppgifter i stort:

  • Företräda MR S i centrala beredningar och planeringsarbete inom funktionen.
  • Ansvarar för samordning av Transporttjänsten inom och mellan militärregionerna.
  • Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild av Transporter inom MRS.
  • Bevaka transportinfrastrukturutvecklingen inom regionen
  • Samverka med civila myndigheter på regional nivå tex Trafikverket
  • Handlägga transiteringar inom och mellan regionerna

Krav

 • Officersexamen
 • B-körkort 

Meriterande

 • God datavana
 • God Förmåga i att utrycka sig förutom i svenska även i engelska både i tal och skrift
 • Erfarenhet från att arbeta i militär stab.
 • Erfarenhet av samverkan och samordning med regionala myndigheter.
 • Erfarenhet av katastrof och beredskapsplanering på regional nivå.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 • Erfarenhet av arbete i kompani-, bataljon- och brigadnivå.
 • Tidigare innehaft insatsbefattning på krigsförband i nivå OR 5/6/7 med erfarenhet av taktisk verksamhet samt planläggning främst inom logistik funktionen (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab)
 • Tidigare tjänstgöring inom FM logistikorganisation på regional/central nivå
 • Tidigare tjänstgöring i basorg på lokal nivå inom logistik (Regstab G4)
 • Tidigare tjänstgöring på annan befattning på Regional nivå
 • Tidigare tjänstgöring i befattning på central nivå (HKV/INSS/ATS/FTS/MTS)
 • Certifikat i IATA-DGR, övriga utbildningar i farligt godshantering.

Dina personliga egenskaper

Vi söker dig som har ett gott öga för detaljer likväl som helheten. Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att leda, stödja, planera, genomföra och slutföra projekt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du bl. a. kommer att ingå i tillfälliga arbetsgrupper. Vi förväntar oss att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du skall ha en god förmåga att kommunicera och samverka med civila aktörer.

Övrig information

Tillsvidareanställning  Tillträde enligt överenskommelse

Befattningen är en officers befattning och är placerad i nivå OR-8

Upplysningar om befattningen kan lämnas av: rekrytering-p7@ mil.se

Sista datum för ansökan: 2017-04-02

Fackliga representanter nås via mail:

Johan Sjökvist (OF); johan.sjokvist@mil.se
Senadin Sela (OFRS); senadin.sela@mil.se
Tony Borg (SEKO); tony.borg@mil.se
Johan Kullman (SACO); johan.kullman-andersson@mil.se

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 mars 2017
 • Plats: Revingehed, Skåne län, Sverige
 • Förband: Södra skånska regementet (P 7) Revingehed
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-02
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan