Amf 1 söker logistikchef

Om tjänsten

Logistikchef Amf 1

Amfibieregementet utbildar och vidmakthåller amfibieförband som tillför Försvarsmakten förmåga att kunna verka med kvalificerade system på och under ytan i kustnära och grunda vatten. Amfibieregementets krigsförband bidrar till den marina helheten med förmåga att på land, på och under ytan hindra en motståndare att utnyttja områden inom kustzon och angränsande fastland för egna syften. Detta uppnås genom en hög taktisk och stridsteknisk rörlighet samt förmåga att parallellt verka med vapensystem kombinerat i flera dimensioner. Förbanden löser uppgifter i samtliga konfliktnivåer, från övervakning och hävdande av territoriell integritet till väpnad strid mot kvalificerad motståndare.

Amfibieregementets uppgifter är att:

 • Genomföra skydd och bevakning

 • Rekrytera och utbilda soldater, sjömän, befäl och officerare

 • Utbilda och öva krigsförband och hemvärnsförband

 • Upprätthålla beredskap, beredd genomföra insatser

 • Stödja andra militära förband

 • Beredd stödja andra myndigheter 

Amfibieregementet söker logistikchef

Logistikchefen har det huvudsakliga ansvaret för att planera, leda och följa upp logistiken vid Amfibieregementet i syfte att stödja förbandsproduktion, upprätthållande av beredskap och insatser.

Logistikchefens ansvarsområde omfattar bland annat materielplanering, materiel- och förnödenhetsförsörjning, transport och kommunikationstjänst, teknisk tjänst och försvarsmedicin, övrigt logistikstöd/tjänster samt infrastruktur.

Logistikchefen är tillika chef för logistiksektionen vid regementsstaben och har personalansvar för sektionens medarbetare vilket innebär ett ansvar att leda och utveckla dessa inom ramen för verksamhetens mål. Logistiksektionen består av chef, tekniskchef, stabsläkare, transportledare/Logoff, logistikhandläggare, miljöhandläggare och en kommendant.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Amf 1 funktionsföreträdare logistik och infrastruktur.

 • Leder sektionens framtagande av underlag till Amf1 orderverk och styrdokument (Ståendeorder, verksamhetsorder, garnisonsorder, FragO m.m.)

 • Leder regementets planering och beställning av förnödenheter för förbandsproduktion för år B+1-2 (MFO).

 • Leder och utvecklar infrastruktur och fysisk planering inom garnisonen.

 • Leder regementets verksamhet inom logistik vid krishantering, beredskapsförändringar, aktivering och mobilisering.

 • Bereder analysen av HKV inriktningsdokument i form av FMUP, AUP och andra funktionsutvecklingsplaner och bereder dessa för beslut till styrningar vid Amf1

 • Leder regementets logistikberedningar med deltagande från Amf 1 DUC och FM logistikaktörer. Vid behov även med civila aktörer och/eller andra parter inom logistiken så som FMV.

 • Leder Amf1 inventering enligt inventeringsplan.

 • Leder framtagning av beslutsunderlag avseende samordning av logistik inom Haninge Garnison.

 • Samverkar med LplE lokala medarbetare i syfte att vidmakthålla och utveckla infrastrukturen vid Haninge garnisonen.

   

Kvalifikationer

 • Militär personal/OF3

 

Erfarenhet:

 • God kunskap och erfarenhet om Försvarsmakten organisation, verksamhet och produktionsprocesser.

 • Erfarenhet inom logistik- och ledningsområdet i arbetsledande befattning, helst även i stabsbefattning.

 • God vana av arbete med verktyget MS Office och PRIO.

 • Kunskap om ekonomisk uppföljning/budgetering i PRIO

Meriterande

 • Goda kunskaper i redovisningssystem RSF.

 • Utlandstjänstgöring inom logistikområdet.

 • Tjänstgjort i Amfibiekåren

 

Dina personliga egenskaper Vi söker dig som har ett stort intresse för militär logistik med ett personligt engagemang. Du skall trivas med att ha varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo. Du har en god analytisk förmåga med ett personligt lugn och ser helheten för organisationens bästa, samtidigt som du måste kunna hitta avgörande detaljer för att lösa ställda uppgifter.

 

Vi söker dig som har engagemang, är serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du är en god lagkamrat samtidigt som du är föregångsman/-kvinna, gärna tar initiativ och är ansvarsmedveten.

 

Förmåner

Lön enligt överenskommelse, övriga förmåner enligt avtal.

 

Tidsplan för anställning:

Omgående efter intervju och urval

 

Upplysningar om tjänsten kan lämna av:

Övlt Jens Ribestrand

010 8233000

 

Fackliga representanter:

OF Amf

010 8233000

 

Din ansökan ska innehålla:

CV med fotografi samt referenser

Personligt brev

Dokumenterade utbildningar


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 mars 2017
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-06
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan