Bataljonsförvaltare vid den 12:e motoriserade skyttebataljonen, OR8

Om tjänsten

Förbandsbeskrivning:
12:e motoriserade skyttebataljonen är ett insatsförband specialiserat på strid till fots. Bataljonen ska kunna verka både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den stadsmiljö som finns där präglar inriktningen för förbandets träning. 12:e motoriserade skyttebataljonen är ett av Försvarsmaktens nyuppsatta krigsförband och har sin grund i tidigare Gardesbataljonen vid Livgardet.

ARBETSBESKRIVNING.
BatFv skall vara en förebild för specialistofficersskrået genom sin erfarenhet, sitt ledarskap, djupa förankring i organisationen, fysiska prestationsförmåga och sin förmåga att genomdriva förändringsarbetet. I insatsorganisationen ingår en högste företrädare för OR på bataljonen och han är placerad i chefsgruppen som bataljonsförvaltare (Batfv).

BatFv tjänstgör i huvudsak utåtriktat på bataljonens grupper och plutoner.

Batfv skall utveckla specialistofficerssystemet och därigenom OR-systemet på bataljonen samt stödja utvecklingen av specialistofficerssystemet på LG genom en väl utvecklad kontakt med regementsförvaltaren.

Förvaltaren skall ge råd till bataljonchef avseende stridsvärde, disciplin och anda vid förbandet samt avseende personalutveckling för specialistofficerare.

Batfv deltar i ledningsgruppen där han främst ger råd avseende anda, disciplinfrågor, utveckling av OR, direkt ledarskap samt utbildnings- och stridsteknikfrågor på pluton och kompani.

Förvaltaren skall följa upp och stödja i första hand specialistofficerarna och i andra hand sergeanter och korpraler.

BATALJONSFÖRVALTARENS (BatFv)ROLL I (FÄLT)STABEN

BatFv upprätthåller ett nära samarbete med kompanifanjunkarna. BatFv skall agera för att skapa en öppen och informell kommunikation med sidoordnade förbands bataljonsförvaltare i syfte att inarbeta lämpliga erfarenheter i det egna förbandet. I genom detta svarar bataljonsförvaltaren för en aktiv erfarenhetsprocess (lessons identified/ learned) på förbandet.

BatFv exakta uppgifter under planerings-, förberedelse- och genomförandefasen definieras av bataljonchefen och varierar beroende på individuella förutsättningar, uppdragets art och relationen mellan bataljonchef och bataljonsförvaltare.

 SAMMANFATTNING

BatFv:

* Stödjande och rådgivande till bataljonschefen främst avseende utbildning/träning/pedagogik, verksamhetssäkerhet, vapentjänst/stridsteknik, anda/moral.

* HYB OR.

* Marksäkerhetsofficer vid bataljonen

* Främste företrädare OR vid bataljonen.

* Främste företrädare personlig utrustning.

* Kompaniövningsledare och bataljonsövningsledare.

* Skall kunna överta ledning av bataljonen.

* Skall kunna tjänstgöra som planlagschef.

Krav:

* Officersexamen

* Lägst OR 7/OF2 med god prognos mot OR8.

* C-körkort

* Godkänd i FM FysS.

Önskvärda personliga egenskaper: Du är ambitiös och trivs med att arbeta i en miljö som är under utveckling. Du är ansvarstagande och initiativrik samt duktig på att driva egna processer.

Du har en positiv inställning och strävar efter att vara ett föredöme för övriga. Du är flexibel och har god förmåga att samarbeta.

Du är stresstålig och har inga problem att hantera många uppgifter samtidigt. Du har god förmåga att strukturera, prioritera och leda arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Meriterande i övrigt: - Genomfört bataljonstabskursen vid MSS - God förståelse för brigad- och bataljonssystemet - Erfarenhet från bataljonsstab (både krigsbefattning och dagliga verksamheten) - Lång erfarenhet från pluton och kompaninivå vid infanteriförband motsv (både krigsbefattning och dagliga verksamheten)

-Befäst duglighet FUSA

-Väl inarbetad och känd av bataljonens personal.

 Ytterligare information om tjänsten:

Tjänsten är tillsvidare. Nivå på befattning: OR8 Lön enligt FM lönepolicy.

Frågor om tjänsten kan ställas till: Stabschef Mj Henrik Nordén som nås via växeln Livgardet 08-584 540 00

Fackliga representanter:

OFR-O Johan Hamlin

OFR-S Madelene Daléo

SAKO Catarina Malmrot

SEKO Thomas Klasson

Dessa nås via LG Växel: 08-58454000

Sista datum för ansökan är 2017-04-07 Till ansökan skall CV, personligt brev och minst två stycken referenser bifogas.

Anställningsdatum Snarast eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 mars 2017
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-07
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan