Amf 1 söker logistikofficer

Om tjänsten

Logistikofficer Amf 1

Amfibieregementet utbildar och vidmakthåller amfibieförband som tillför Försvarsmakten förmåga att kunna verka med kvalificerade system på och under ytan i kustnära och grunda vatten. Amfibieregementets krigsförband bidrar till den marina helheten med förmåga att på land, på och under ytan hindra en motståndare att utnyttja områden inom kustzon och angränsande fastland för egna syften. Detta uppnås genom en hög taktisk och stridsteknisk rörlighet samt förmåga att parallellt verka med vapensystem kombinerat i flera dimensioner. Förbanden löser uppgifter i samtliga konfliktnivåer, från övervakning och hävdande av territoriell integritet till väpnad strid mot kvalificerad motståndare.

Amfibieregementets uppgifter är att:

 • Genomföra skydd och bevakning

 • Rekrytera och utbilda soldater, sjömän, befäl och officerare

 • Utbilda och öva krigsförband och hemvärnsförband

 • Upprätthålla beredskap, beredd genomföra insatser

 • Stödja andra militära förband

 • Beredd stödja andra myndigheter

 

Amfibieregementet söker logistiker

Logistikofficer med placering i logistiksektionen vid regementsstaben. Logistiksektionen har det huvudsakliga ansvaret för att planera, leda och följa upp logistiken vid Amfibieregementet i syfte att stödja förbandsproduktion, upprätthållande av beredskap och insatser.

Logistiksektionens ansvarsområde omfattar bland annat materielplanering, materiel- och förnödenhetsförsörjning, transport och kommunikationstjänst, teknisk tjänst och försvarsmedicin, övrigt logistikstöd/tjänster samt infrastruktur.

Logistiksektionen består av chef, tekniskchef, stabsläkare, transportledare, logistikofficer, logistikhandläggare, miljöhandläggare och en kommendant.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödjer Amf 1 funktionsföreträdare logistik och infrastruktur.

 • Deltar i sektionens framtagande av underlag till Amf1 orderverk och styrdokument (Ståendeorder, verksamhetsorder, garnisonsorder, FragO m.m.)

 • Deltar i regementets planering och beställning av förnödenheter för förbandsproduktion för år B+1-2 (MFO).

 • Deltar i regementets verksamhet inom logistik vid krishantering, beredskapsförändringar, aktivering och mobilisering.

 • Deltar i analyser av HKV inriktningsdokument i form av FMUP, AUP och andra funktionsutvecklingsplaner och bereder dessa för beslut till styrningar vid Amf1

 • Deltar i Amf1 inventering enligt inventeringsplan.

 • Leder framtagning av beslutsunderlag avseende samordning av logistik inom Haninge Garnison.

 • Deltar i beredningar inom infrastrukturprocessen inom Haninge garnison

   

Kvalifikationer

 • Militär personal, OR6-7/OF 1-2

   

Erfarenhet:

 • God kunskap och erfarenhet om Försvarsmakten organisation, verksamhet och produktionsprocesser.

 • Erfarenhet inom logistik- och ledningsområdet i arbetsledande befattning, helst även i stabsbefattning.

 • God vana av arbete med verktyget MS Office och PRIO.

 • Kunskap om ekonomisk uppföljning/budgetering i PRIO

 

Meriterande

 • Goda kunskaper i redovisningssystem RSF

 • Utlandstjänstgöring inom logistikområdet.

 • Tjänstör eller tjänstgjort inom Amfibie

 

Dina personliga egenskaper Vi söker dig som har ett stort intresse för militär logistik med ett personligt engagemang. Du skall trivas med att ha varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo. Du har en god analytisk förmåga med ett personligt lugn och ser helheten för organisationens bästa, samtidigt som du måste kunna hitta avgörande detaljer för att lösa ställda uppgifter.

Vi söker dig som har engagemang, är serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du är en god lagkamrat samtidigt som du är föregångsman/-kvinna, gärna tar initiativ och är ansvarsmedveten.

 

Förmåner

Lön enligt överenskommelse, övriga förmåner enligt avtal.

 

Tidsplan för anställning:

Omgående efter intervju och urval

 

Upplysningar om tjänsten kan lämna av:

Major Andreas Nordén

010-8233000

Fackliga representanter:

OF Amf

010-8233000

 

Din ansökan ska innehålla:

CV med fotografi samt referenser

Personligt brev

Dokumenterade utbildningar


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 mars 2017
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-30
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan