Lärare OF1

Om tjänsten

Luftstridsskolan söker

 

Lärare OF1

(Tillika C OP och VFU-samordnare)

Förband

Luftstridsskolan (LSS)

Utbildningssektionen

Beskrivning av sektionen

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolans huvuduppgift är att bedriva grundläggande officersutbildning mot såväl Officersprogrammet som Specialistofficersutbildningen samt erbjuda yrkes- och befattningsutbildning för Strilbataljonens behov.

Utbildningssektionen är den största sektionen på skolan och det är här alla lärare arbetar. Respektive kursledning planerar, genomför och följer upp tilldelad kurs.

Arbetsuppgifter

 • Följer StrilS utbildningsprocess och är sammanhållande för samtliga kurser inom OP VFU Stril.
 • Ansvara för all programadministration OP enligt direktiv från FHS.
 • Genomför VFU-samordning enligt FHS direktiv.
 • Planera, genomföra och följa upp försvarsmaktstid för OP och leder individutvecklingen av samtliga OP kadetter.
 • Ansvara för målkoppling av StrilS VFU kurser mot OP lärandemål, samt kommunikation av dessa mot såväl KL som KD.
 • Ansvara för genomförande och uppföljning av OP utvärdering av VFU.
 • Samverka med huvudlärare vid LSS avseende ämnena KrV, MTE och Led.
 • Samverka med examinatorerna vid FHS avseende examinationer, omexaminationer, och kursbeskrivningar.
 • Samverka med KD-bat avseende kadetter och överlämningar mellan VFU och HFU.
 • Stödjer utbildningsledaren med självvärderingar och åtgärdsplan för OP.
 • Stödjer kursledningar i kursintroduktioner, UVO, examination samt vid behov delta i utbildning.

Kvalifikationer

 • Genomförd TU alternativt erforderliga YBK mot nivå OF1
 • Förståelse för Försvarsmaktens utbildningssystem
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete

Meriterande

 • VFU-samordnarutbildning på FHS
 • Erfarenhet av akademiska studier
 • Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1)

Personliga egenskaper

Du är en bra förebild och har goda ledaregenskaper i din samverkan med kadetter.

Du har förmåga att se till såväl helheten som detaljer i planering, genomförande och utvärderdering av utbildning. Du har både en god social förmåga och samarbetsförmåga. Du har god förmåga att kunna agera under såväl normala som i stressade förhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde

Enligt överrenskommelse.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga representanter:
OFR/O Ärna, Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafson tfn 070-243 60 88
SEKO Mari-Ann Larsson tfn 070-827 68 53
SACO Borka Medjed Hedlund tfn 070-336 37 20

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av

Övlt Hans Tibell, C StrilS   018-19 69 70

Kn Tintin Franzén, C Utbsekt  018-19 66 85 alt 072-173 41 82

Sista ansökningsdag

2017-03-31


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 mars 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-03-31
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan