K3 31. Bataljon söker Jägarsoldater GSS/K

Om tjänsten

31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög uthållighet. Bataljonens uppgift är strid till fots bakom fiendens linjer. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga fiendeförband. Bataljonen förflyttar sig med hjälp av terrängbilar, helikoptrar och – huvudsakligen – till fots. Bataljonen deltar regelbundet i internationella insatser.

Om tjänsten:

Som soldat på 31. Bataljon kommer du att inriktas mot någon av huvudbefattningarna – nämligen pansarvärnsskytt, kulspruteskytt eller stridssjukvårdare. Du kommer ha flera uppgifter utöver detta, t.ex. förare, signalist, prickskytt eller fältarbetssoldat. Beroende på din lämplighet kan tjänstgöring på jägargranatkastarpluton, stab- och trosspluton, ledningspluton eller spaningspluton bli aktuell.

Större delen av tiden bär soldaterna gruppens utrustning, vilket ställer stora krav på din fysiska och psykiska styrka.

Skvadronen:

311. skvadron är 31. Bataljons kontinuerligt tjänstgörande skytteskvadron. Skvadronen består av tre skytteplutoner, en stab- och trosspluton med spanings-, prickskytte- och UAV-förmåga samt en granatkastarpluton.

Vem är du?

Du som soldat är självständig, disciplinerad och fältstark. Du fungerar bra i strid och har inga problem med stress. Nyckelegenskapen hos dig är förmågan till tempoväxling. Du tar ansvar för att hålla ett högt fysiskt stridsvärde.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Krav för anställning:

- Svensk medborgare

- Godkänd grundutbildning och befattningsutbildning (GMU+BFU, GU, värnplikt eller motsvarande)

- Uppfyller bataljonens fyskrav

- Godkänd säkerhetsprövning (intervju och registerkontroll)

Meriterande:

- Tidigare erfarenhet av markstrids- och jägarförband

- Relevanta förarbevis (TGB16, TGB14, LTGV, TGB17)

- Utbildning i relevanta vapen- och sambandssystem (KSP90, KSP58, KSP88, VS01, Robot 57, GRG48/86, Pskott86, Ra180, Ra1512)


Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning GSS/K, läs mer på nedanstående länk.

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vart-erbjudande/formaner-och-villkor/villkor-gssk/

Tillträde:

Beroende på din utbildningsnivå och ditt nuvarande förbands verksamhet kan anställning ske under våren, under sensommaren eller under hösten.

Lön:

Individuell lönesättning

Antagningsprocessen:

Tester sker under våren, inkluderar såväl intervju som fystester.

Dokument att bifoga ansökan

CV, personligt brev med levnandsbeskriving samt ev utbildningsintyg

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Lt Andreas Braw 31.Bataljon
vxl 0505 45 10 00

Facklig representant:

Officersförbundet, Mats Jansson, 0505-45 10 00
SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00
OFR/S, Britt-Marie Johansson, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast: 2017-04-17


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 mars 2017
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-17
Ansök

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan