Stridsledningsbefäl kompani (OR6/T)

Om tjänsten


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stridsledningsbefäl ska under ledningslagschef i ett bakre ledningslag kunna samordna funktionen vid avdelade förband. Som ledningslagsbefäl tillfälligt kunna överta ledningen i ett ledningslag eller överta ledningen vid chefens frånfälle. Stridsledningsbefäl ska även kunna leda ledningslag och planeringslag.

Stridsledningsbefäl ska vidare skapa underlag för order och direktiv avseende skydd mot marktrupp, t.ex. markstridsplan samt kunna samverka med markstridsförband avseende skyddet av flygbas, t.ex. hemvärn. Stridsledningsbefäl kan avdelas till att vara stridsledningsbefäl på fältet innebärande att direkt under främre ledningslagschef (Kompchef) leda och samordna lägre förbands strid i terrängen/på flygbasen.

Uppgiften innebär att:
Ansvara för bemanning av VB tjänst
Leda alternativt ingår i planeringsgrupp och ledningslag
Ha förmåga att leda PR-uppdrag
Sammanställa erfarenheter från genomförda uppdrag/uppgifter
Utforma och ge förslag till orderpunkter efter beredning.

Kvalifikationer
Markstridskompetens
Specialistofficer OR6 alt reservofficer
B-körkort
Ej pälsallergiker

Meriterande
Förarbevis

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, självständig och social. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Arbetsort: Linköping.
Tjänstgöringstid är ca 1 mån/år.
Vi söker 6 stycken.

Upplysningar kring befattningen kan lämnas av rekryterande chef Niclas Kuntze 0733-613425.

Fackliga representanter
SACO: Birgitta Fälth 013 - 28 30 00
Försvarsförbundet: Caroline Nilsson 013 - 28 30 00
Officersförbundet: Mats Häggström 013 - 28 30 00

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-18. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Flygbaskompani är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Rörligt flygbaskompani stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 april 2017
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Deltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan