K 3 rekryterar soldater ur K 3 GU 16-17

Om tjänsten

31. Lätta Skyttebataljon

Som soldat vid 31. Lätta Skyttebataljon ingår du i en grupp om 6-8 soldater. Gruppen är en del av en pluton vilkens främsta uppgift är strid till fots med understöd av lättare fordon. En lätt pluton är utbildad och tränad att vara tidigt på plats i ett konfliktområde vilket ställer särskilda krav på såväl fysisk- som psykisk förmåga.

32. Underrättelsebataljon

Underrättelsebataljonen är Sveriges enda förband av sitt slag. Den kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer och analys av den inhämtade informationen. Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, helikopter eller fällas i fallskärm och kan verka på stora ytor och avstånd och på djupet av fiendekontrollerat område.

Du har under din anställning möjlighet att avancera till ställföreträdande gruppchef och gruppchef, på så vis erhålla utbildning och erfarenhet i praktiskt ledarskap. Som soldat har du sedan möjlighet att söka vidare till specialistofficersutbildning.

Rekryteringen sker med inriktning mot följande befattningar:

31. Lätta Skyttebataljon

- Jägarsoldat

- Jägarsoldat, GRK

- Jägarsoldat, Stab och tross

32. Underrättelsebataljon

- Ledningssoldat

- Sjukvårdare

- Mekaniker

- Försörjningssoldat

Två olika tjänstgöringsformer:

Kontinuerlig tjänstgörande soldat, GSS/K

Soldaten har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och har sin huvudsysselsättning inom Försvarsmakten.

Tidvis tjänstgörande soldat, GSS/T

Soldaten har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och har sin huvudsysselsättning utanför Försvarsmakten.

I enlighet med tjänstgöringsplanen, tjänstgör soldaten någon eller några veckor om året. Studier eller arbete utanför Försvarsmakten kombineras alltså med en anställning som soldat.

Krav för anställningen

- Svensk medborgare

- Godkänd registerkontroll

- Godkänd svensk Grundutbildning (GU 9-11 månader)

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten" eller "7 § Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar"

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: 2017-06-19

Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Kn Therese Janderberg, Personalchef 32. Underrättelsebataljon, 0505-45 10 00

Kn Fredrik Kättström, Personalchef 31. Lätta Skyttebataljon, 0505-45 10 00

Facklig representant

Officersförbundet, Mats Jansson, 0505-45 10 00

SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00

OFR/S, Britt-Marie, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-07


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 april 2017
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan