Marksäkerhetsofficer/simulatorofficer OR 7

Om tjänsten


Arbetsuppgifter
Du skall tillsammans med förbandets  arbetsmiljöhandläggare, verksamhets-säkerhetsofficer, elsäkerhetshandläggare, sjösäkerhetshandläggare m. fl. arbeta aktivt och förebyggande mot en god arbetsmiljö och ett högt säkerhetstänkande genom att bl. a: Delta i planläggning av större övningar.
Säkerställa att säkerhetsbestämmelser, reglementen, anvisningar och övriga instruktioner tillämpas och efterlevs på förbandet.
Uppföljning och kontroll vid verksamhet och förbandsövningar.
Omsätta nyutgåvor och ändringstryck av Säk R, genom delgivning och utbildning av personal vid förbandet.
Fortlöpande följa upp marksäkerheten vid den egna organisationsenheten
Vara kontaktperson mellan förbandet och PROD ARMÉ Marksäk.
Delta i av PROD ARMÉ Marksäk anordnade verksamhetssäkerhetsmöten.
I samverkan med förbandets vapenofficer, fortlöpande svara för att nya bestämmelser implementeras vid förbandet, t.ex. kompenskrav eller nya instruktioner.
Kvalitetssäkra förbandets instruktörer.
Handlägga avvikelsehantering.
Utgöra förbandsledningens kompetensstöd, vid beredning och beslut inom marksäkerhetsarenan.

Utöver ovan ingår i arbetsuppgifterna även att hantera förbandets stridssimuleringsanläggning genom att:
Svara för daglig drift och bokning av anläggningen
Stödja nyttjare av strisimanläggningen vid uppstart och avslut
Samordna underhåll och uppdatering av systemet med teknisk personal och nyttjare
Delta 1-2 ggr årligen vid centrala brukarmöten Strisim PC.
Kvalitetsäkra förbandets övningsledare i Strisim PC.
I samverkan med andra övningsledare i StrisimPC, utveckla övningar i anläggningen med fokusering beslutsfattning och stridsteknik.
Handlägga FömedC kursansökningar till Grundkurs och Fortsättningskurs Strisim PC VBS.

Kvalifikationer
•Yrkesofficer OR 7, med inriktning markstrid och/eller indierekt eld
•God datorvana
•B-körkort
•Dokumeterad vana av marksäkerhetsarbete vid förband eller skola
•Utbildad övningsledare, lägst FUSA pluton

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av arbete med stridssimuleringsanläggningar
•Genomförda kurser/utbildningar inom marksäkerhetsområdet
•Tjänstgjort som plutonchef eller plutonchefs ställföreträdare vid markstridsförband/indirekt eldförband

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Heltid, tills vidare
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Efter överenskommelse

Kontaktpersoner
Peter Jakobsson, C Garnisonsenheten. 031-69 20 06
Lars Nilsson, Elfsborgsgruppen, marksäkerhet. 031-69 27 32
Sperling Blackenfelt, Elfsborgsgruppen, simulator. 031-69 27 21

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O Jonas Rynner, 031-69 25 40
OFR/S Elisabeth Ståhl, 031-69 27 51
SACO Anders Jonsson, 031 69 26 39
SEKO Lars Landén, 070-633 43 94

Välkommen med din ansökan senast 2017-04-28. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattnin


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 mars 2017
  • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-04-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan