Praktikant till Försvarsmaktens högkvarter

Om tjänsten

Praktikanter för höstterminen 2017 till PROD UTB Övning och evalueringssektionen, Försvarsmaktens högkvarter, Tre Vapen, Stockholm.

I rollen som praktikant kommer du att arbeta nära de övriga på sektionen och delta i deras arbeten samtidigt som du själv har egna arbetsområden. Du kommer framför allt att arbeta med dokument och underlag inom fältet för övnings- och evalueringsverksamhet.

Arbetet kommer att genomföras främst i kontorsliknande miljö men resor till andra enheter inom Försvarsmakten kan komma att genomföras.

PROD UTB Övnings och evalueringssektionen erbjuder praktiktjänstgöring under höst och vårtermin för studerande vid svenska högskolor och universitet och omfattar totalt 20 veckor.

Beskrivning av Övning och Evalueringssektionen

PROD ansvarar för produktion och utvecklingen inom försvarsmakten. Här sköts allt från det logistiska arbetet, formandet av den nya plikten och erfarenhantering efter utförda operationer till hantering av miljöfrågor samt utveckling av strategier för utbildning.

UTB står för utbildning vilket är huvudområdet för enheten. Övning och evaluering arbetar således med utbildning och erfarenhetshantering inom ramen för träning, övning och utbildning. Detta för att kunna kvalitetssäkra och skapa rätt förutsättningar för Försvarsmaktens övningar, träningar och utbildningar.

Personalen på enheten är officerare och civila med olika bakgrund och grad med varierande erfarenhet kring försvarsmaktens övningsverksamhet. Många övningar är så kallade joint övningar, där fler än länder än Sverige deltar, det finns därför en bred internationell erfarenhet på sektionen.

Inom arbetet med övning sker allt från planering och synkronisering till värdering och simulatoransvar. I arbetet med evaluering sker ett brett arbete med erfarenhetshantering nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Som praktikant deltar du i sektionens ordinarie arbete av såväl analytisk till administrativ struktur. Detta kan innebära framtagande av statistik, information skapande av underlag och föra protokoll eller kreerande av skrivelser, beslutsunderlag och handböcker.

Normal arbetstid är 8:00 till 16:30 inklusive 3h fys i veckan. Flextid tillämpas. Inom praktiken kan resor förekomma.

Arbetet kräver god förmåga att skriva på såväl svenska som engelska.

Kriterier

Praktikanten ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola under praktikperioden. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga.

Praktikanten skall vara i slutsked på sina akademiska studier, företrädesvis i statsvetenskap, nationalekonomi, beteendevetenskap, psykologi eller annan ekonomisk- eller samhällsvetenskaplig utbildning.

Det är meriterande om praktikanten genomgått militär utbildning.

Praktikanten måste genomgå godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om praktikplats kan lämnas (genomförs av Försvarsmakten inför ev. praktikerbjudande).

Praktikanten skall följa försvarsmaktens värdegrund och uppföljandekod. Ledorden är öppenhet, resultat och ansvar (ÖRA).

Ansökan:

 • CV

 • Personligt brev, 1 A4

 • Antagningsbesked till praktikkurs

 • 2 referenspersoner inklusive kontaktuppgifter

 •  Sista datum för ansökan är 2017-05-01 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 april 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-05-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan