IT-säkerhetshandläggare OR 7/OF 2

Om tjänsten

Luftstridsskolan söker

IT-säkerhetshandläggare säkerhetsloggar (OR 7/OF 2) vid 161.strilbataljon

Förband

Luftstridsskolan (LSS) genomför dygnet runt luftrumsövervakning, flygstridsledning och bevakning för skydd av Sveriges territoriella integritet. Vidare ansvarar LSS för Ärna flygplats som är en av Försvarsmaktens insatsbaser.

LSS är flygstridskrafternas centrum för utbildning och träning. Inom LSS finns Strilbataljonen, Basbefälskolan, Flygbefälsskolan, Flygskolan, R3-skolan, Stridslednings- och Luftbevakningsskolan och Utbildningsenheten.

LSS leder och genomför Flygvapnets stöd till Sveriges Frivilligorganisationer.

LSS utvecklar flygstridskrafterna för att möta nuvarande och framtida hot. Utvecklingen omfattar taktik, system, materiel, organisation och metoder.

Våra verksamhetsställen ligger i Uppsala, Luleå, Bålsta, Linköping, Halmstad och Hästveda.

Då LSS verkar inom hela riket ska du vara beredd att genomföra resor.

Tjänsten innebär krigsplacering inom FV krigsorganisation.

Beskrivning av enheten

​161.strilbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen bevakar och försvarar våra anläggningar med egna resurser. Dessutom har bataljonen rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio och radar.

 

Inom strilbataljonen verkar 1615. Stabskompaniet för Försvarsmaktsanläggning Bålsta.
Kompaniet tillhandahåller säkerhetstjänst, signalskyddstjänst, logistiskt stöd och är platsansvarig för anläggningen.

Arbetsuppgifter

Leder, under IT-säkerhetschef,

 • framtagning, revidering och uppdatering av riktlinjer/handlingsregler för säkerhetsloggar
 • kontroll av att behörighetstilldelning för säkerhetsloggar sker enligt uppsatta regler
 • och samordnar arbetet avseende säkerhetsloggar inom LSS/161.strilbataljonens verksamhetsområde

Leder

 • utbildning samt ansvarar för förmedling av information rörande säkerhetsloggar
 • kontroll av IT-systemens säkerhetsloggar och driftjournaler/liggare i förekommande fall bör det ske i samverkan med driftansvarig

Stödjer

 • LSS och garnisonen i övrigt avseende säkerhetsloggar
 • säkerhetsorganisationen vid kontrollverksamhet
 • genomförandet av analyser samt utarbetandet av filtertabeller för säkerhetsloggar i samverkan med verksamhets- och driftansvarig
 • verksamhets- och driftansvariga under auktorisations- och ackrediteringsprocesser av
  IT-system med säkerhetsloggfunktion

Säkerställer

 • att författningar som rör säkerhetsloggar och eventuella övriga riktlinjer för säkerhetsloggar följs inom förbandets verksamhetsområde

Kvalifikationer

 • Genomfört erforderliga YBK mot nivå OR 7 alternativt NBO-officer (Kn/Lt)
 • God kunskap om Försvarsmakten och goda kunskaper om Flygvapnets ledningssystem
 • Godkänd säkerhetsprövning

Önskvärda kvalifikationer

 • Säkerhetshandläggare med inriktning mot IT-säkerhet
 • Utbildning inom funktionen säkerhetsloggning
 • Utbildning på analysverktyg för säkerhetsloggar
 • Kunskap om, inom funktionen, signalskydd
 • IS UndSäk-utbildning, handling/säkerhetsrapportering

Personliga egenskaper

Du är social och har en god samarbetsförmåga i intern och extern samverkan.

Du är noggrann, strukturerad och analytisk i ditt arbete med säkerhetsloggar.

Du har sinne för detaljer.

Du har god förmåga att arbeta självständig.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Strävan är att de kvalifikationer som inte innehas vid tillträde av befattningen, skall uppnås och utvecklas under tjänstgöringstiden på 161.strilbataljon.

Verksamhetsort

Bålsta

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Lön

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av
Nicklas Bergman  018-280801

Facklig företrädare

Fackliga representanter:
OFR/O Ärna, Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustavsson tfn 070-243 60 88
SEKO Mari-Ann Larsson tfn 070-827 68 53
SACO Borka Medjed Hedlund tfn 070-336 37 20


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 april 2017
 • Plats: Håbo, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan