Intresseanmälan för anställning som chef för Militära programledningen

Om tjänsten

Militära programledningen (MPL) leder och utvecklar de militära programutbildningarna vid Försvarshögskolan (FHS). Detta innebär att MPL leder Officersprogrammet (OP), Stabsutbildningen (SU), den Högre stabsofficersutbildningen (HSU) och Taktisk stabskurs (TSK). Cirka 450 studenter genomför OP varje år och cirka 200 deltar i HSU, SU och TSK varje år. Som ett led i det myndighetsgemensamma arbetet mellan Försvarsmakten (FM) och Försvarshögskolan kommer dagens HSU att ersättas av en ny utbildning, Högre Officersprogrammet (HOP), med start hösten 2018.

Den militära programledningen består av cirka 20 anställda med huvuddelen placerad på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Som chef för den Militära programledningen har du bl.a. ansvar för ekonomi, personal (militär och civil), verksamhetsstyrning och intern styrning och kontroll. Du rapporterar till rektor och ingår i rektors ledningsgrupp. Du samordnar de olika programmen och under vicerektor ansvarar du för samordning med andra lärosäten och FM avseende beställning av utbildning. I dagsläget finns fyra direktrapporterande avdelningschefer.

Vem är du?

Formell kompetens

 • Befattningen är öppen för OF 5
 • Engelska, flytande i tal och skrift

Erfarenhet

Du ska ha:

 • Erfarenhet från tjänstgöring vid regements- flottiljledning eller motsvarande
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring
 • Erfarenhet från tjänstgöring i Högkvarteret som avdelningschef eller motsvarande
 • Arbetsledningsförmåga med vitsordat mycket gott omdöme om ditt ledarskap
 • Erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete

Meriterande är att:

 • Vara disputerad eller inneha en examen på avancerad nivå (magister/master) i något av FHS ämnen
 • Ha tjänstgjort eller ha erfarenhet inom Försvarsmaktens utbildningsverksamhet
 • Ha erfarenhet av program- och/eller kursansvar inom ramen för Försvarshögskolans militära utbildningar
 • Ha erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete

Personliga egenskaper

 • Utövar ett utvecklande ledarskap
 • Hög förmåga till självständighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta
 • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling 

Dina personliga egenskaper kommer att vara en viktig urvalsfaktor.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Eftersom MPL består övervägande av män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att lämna intresseanmälan.

Anställningen

Förordnandet på befattningen omfattar fyra till sex år och sker genom en tidsbegränsad anställning baserad på en bemanning från Försvarsmakten. Befattningen är säkerhetsklassad.

Försvarshögskolan tillämpar samma regler för pendling som Försvarsmakten. Intervjuer kommer att genomföras. Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Anmäl ditt intresse till övlt Leif Klark eller Öv Jan Pålsson, Leds Pers Chefsutvecklingsenhet (Cue). 

Upplysningar 

Förfrågningar om befattningen kan ställas till överste Olof Ljung, C MPL, tfn 08-553 428 32 alternativt Åsa Anthony, HR-chef, 08-553 425 39. 

Fackliga kontaktpersoner är Lars-Johan Nordlund (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn 08-553 425 00.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 april 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan