Ställföreträdande Chef Verkstadstropp

Om tjänsten


735. Flygunderhållskompaniet är organiserat inom Transport- och Specialflygenheten (TSFE) vid F7. Vi har för närvarande 58 befattningar inom kompaniet. Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose transportflygsystemets behov av luftvärdiga TP 84 Hercules enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär en delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll inom TP 84-systemet genomförs på ett kostnadseffektivt och personalfrämjande sätt. Arbetet inom kompaniet är komplext. Det innefattar en stor variation av uppgifter och uppdrag som löper dels över tiden, dels med kort framförhållning. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid F7 Såtenäs men även ofta på annan ort, såväl nationellt som internationellt. Vi är en aktiv del av den svenska Försvarsmakten.

Vi söker nu en ny medarbetare till kompaniet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Materielplutonen består av två troppar: Materieltroppen med totalt 13 medarbetare vars arbetsuppgifter är inom områdena materielplanering, förrådsverksamhet och säkerhetsmaterieltjänst inom TP 84-systemet samt Verkstadstropp Materiel med fyra medarbetare.
Verkstadstropp materiel ansvarar för främre underhåll av typspecifik och allmän basmateriel samt planering och beställning av tyngre underhåll för desamma.
Arbetet som ställföreträdande troppchef innebär att under och tillsammans med troppchef ansvara för:
Planering, beredning och genomförande av främre UH på typspecifik och allmän basmateriel.
Beställning av extern reparations-resurs för typspecifik basmateriel.
Beställning av bakre UH för basmateriel.
Planering av arbetstider, utbildningar, materiel och rutiner inom troppen enligt direktiv från plutonchef.
Planering och deltagande i plutonens övningar och insatser och delaktighet i motsvarande planering på kompaninivå.
Troppens planläggning av beredskaps-verksamhet inom kompaniet.

Kvalifikationer
Specialistofficers/Officers-examen.
Goda ledaregenskaper och förmåga att organisera verksamhet efter ställda uppgifter på troppnivå.
God språkkompetens i teknisk engelska.
God fysisk standard.
Kännedom om TSFE verksamhet.
Kunskap om FM gemensamma datasystem och datasystem inom materieltjänsten.

Meriterande

Flygteknisk bakgrund, behörighet lägst motsvarande kategori A, med erfarenhet från flyg- eller basmaterieltjänst är meriterande.

Personliga egenskaper
Förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp, i hemmamiljö såväl som under insats. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, ordningssinne och serviceattityd. Vi kommer också lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Befattning: Ställföreträdande Chef Verkstadstropp Materiel.
Kategori: OR 7 i Flygteknisk tjänst.
Placering: Materielplutonen på 735 FU-kompaniet TSFE, F7. 100 %.
Tillträde:Snarast/ enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av Lt Kenneth Flybrand, Chef Verkstadstropp materiel. Tfn 0510-47 74 66 alt. 076-634 74 11eller Mj Mikael Andersson, Chef 735. FU-komp, tfn 0510 – 47 74 50 alt. 0708 – 87 59 44.

Facklig representant
För Officersförbundet: Håkan Sköld, ordförande OF F7. Tfn 0510-47 77 52 alt 0721-87 70 17

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-31


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg. På förbandet utbildas alla svenska Gripenpiloter samt även utländska piloter och tekniker från länder som köpt Gripen. Vi genomför nationella och internationella insatser med transport- och specialflyg (radar- och signalspaning samt statsflyget) och ansvarar också för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 april 2017
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj (F 7) Såtenäs
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan