Planeringsofficer till LSS flottiljstab A5/8

Om tjänsten

 Planeringsofficer till LSS flottiljstab A5/8 (avdelningen för planering och ekonomi) i Uppsala

Sökande enhet  

LSS Flottiljstab A5/8 (avdelningen för planering och ekonomi) ansvarar för planering och uppföljning av Luftstridsskolans verksamhet, budget och årsredovisning.

Genom att avdelningen ansvarar för att samverka och samordna förbandets uppgifter och resurser har avdelningen en nyckelroll inom Luftstridsskolans samtliga verksamhetsområden såsom insatsverksamhet, utveckling och utbildning.

Avdelningens nyckelroll på förbandet innebär samverkan både inom förbandet men också externt med andra förband inom Försvarsmakten.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av stabstjänst och stabsmetodik
 • God kunskap om FV organisation och uppgifter
 • Mycket goda färdigheter i Microsoft Office
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av stabstjänst i central stab
 • Erfarenhet av projektarbete, förändrings- och utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av flygbasförband

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som planeringsofficer arbetar du aktivt med planering av både produktionsuppgifter och insatsuppgifter. Det innebär ex vis uppgiftsfördelning och analys av verksamhetsuppdrag från HKV PROD FLYG såväl som Flygtaktisk Chef. Du deltar i och lämnar underlag till interna och externa planeringsprocesser och följer noggrant och systematisk upp dessa inom förbandets alla verksamhetsområden insats, utbildning och utveckling.

Fokusområden inom förbandets krigsförbandsutveckling är att aktivt arbeta med framtagandet av mobiliseringsplan, krigsförbandsplan, krigsförbandsvärdering samt beredskaps- och insatsdokumentation.

Du kommer även att vara delaktig i framtagandet av interna styrningar/anvisningar samt underlag för verksamhetsplanering, verksamhetsordrar och redovisningar för både direkt underlydande enheter inom förbandet såväl som förbandets olika funktioner

Personliga egenskaper

Du är en erfaren kapten/major i Flygvapnet som är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Som person är du driftig och har hög leveransförmåga. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde. Du kan snabbt se sammanhang i helheterna men också urskilja detaljer för att kunna sätta dessa i ett större perspektiv.

Att snabbt förstå, kunna se och vara intresserad av sammanhangen mellan verksamhet och resurser är en förutsättning för att ta sig an befattningen och dess uppgifter på bästa sätt.

Som Planeringsofficer på A5/8 har du god pedagogisk förmåga och att både är kommunikativ och lyhörd.

Tjänsten ställer naturligt krav på stort eget ansvar och initiativkraft.

Stor vikt kommer därför att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Chef A5/8, Hanna Jungwallius, 018-196801

A5/8, Pär-Ola Svedin, 018-196192

Facklig representant

ORF/S: Gustafson Per, 0702436088

OFR/O: Peter Oscarson, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 0708276853

SACO: Medjed Hedlund Borka, 0703363720

Övrigt

Ansökan skall skickas via FM hemsida lediga befattningar , ”du som redan arbetar i FM”. I din ansökan skall det bifogas ett personligt brev och CV senast 2017-07-02.

Tjänsten är en tillsvidarebefattning med tillträde enligt överenskommelse.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 april 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan