Taktikofficer OR 8 Flygunderhåll JAS 39

Om tjänsten

Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker en Taktikofficer OR 8 Flygunderhåll JAS 39 till

taktisk utvecklingsavdelning basförband (TU BAS).

Sökande enhet: LSS/UtvLuft/TUBAS, Linköping

TUBAS i Linköping är en avdelning underställd C UTVLUFT vid LSS i Uppsala. Avdelningen utvecklar förmågor och funktioner för flygvapnets flygbasförband.

Flygvapnets basförband är en viktig förutsättning för hela flygvapnets operativa effekt, där förmågeutvecklingen syfte är att möta framtidens krav. Om du trivs med utvecklingsfrågor och har en stark drivkraft för att föra utvecklingen framåt, är detta ett jobb för dig. Du arbetar ofta under eget ansvar i samråd med C TUBAS och i samverkan med många övriga utvecklingsfunktioner och förband i hela Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Underlag för målsättningsdokument

Underlag för utveckling av materielsystem

Planer för förmågeutprovning

Rapporter efter förmågeutprovning

Taktiska reglementen efter utprovning av nya förmågor inom sitt ansvarsområde

Utbildningsanvisningar och instruktionsunderlag för nya förmågor och system

Leder:

Arbetsgrupper och uppdrag enligt verksamhetsuppdrag (VU)

Genomförandet av organisations- och metodförsök (OMF)

Taktisk utprovning och operationell validering (OPEVAL)

Stödjer:

HKV, FM förband, skolor och centra samt FMV inom ram för eget ansvarsområde

Önskvärda kvalifikationer:

Nivå OR 7-8, OF 2, OF 3.

Flygtekniker eller försvarsmaktsingenjör med flygteknisk

bakgrund på JAS 39

Mångårig erfarenhet av flygunderhållstjänst JAS 39

God helhetssyn inom flygvapnet och flygbasbataljonssystemet

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Förmåga att leda projekt och arbetsgrupper

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Anställning: Tillsvidare.

Lön: Individuell lönesättning

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Upplysningar om befattningen: C TU BAS, Övlt Per Källgarn, 0705-55 67 38 alt

Taktik Off Fuh Kn Jörgen Hägg, 070-510 11 22

Fackliga företrädare: OFR/O Ärna Peter Oscarson 018-19 63 68

Sista Ansökningsdag är 2017-05-19


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 maj 2017
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-06-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan