P4 MR V Rekryterar Informationssäkerhetshandläggare till MR V/J2

Om tjänsten

Informationssäkerhetshandläggare  MR V/J2 

Allmänt

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Försvarsmakten försvarar Sverige och är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Militärregion Väst (MR V) stab är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civil personal. Vid höjd beredskap förstärks staben med tidvis tjänstgörande officerare.

Chefen för Militärregion Väst med stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Vid underrättelse- och säkerhetsavdelningen finns funktioner för underrättelsetjänst, säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddstjänst.

Underrättelsetjänst syftar till att klarlägga främmande verksamhet i Sveriges närområde. Säkerhetsunderrättelsetjänst syftar till att klarlägga Försvarsmaktens skyddsvärden och identifiera hot mot dessa. Säkerhetsskyddstjänst syftar till att säkerställa att Försvarsmakten vidmakthåller kontroll över det som är skyddsvärt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 •   Leda informationssäkerhetsarbetet i regionen, under avdelningschef, genom rådgivning, styrning och utbildning.
 •   Följa upp och stödja utvecklingen av Försvarsmaktens interna regelverk avseende informationssäkerhet.
 •   Samverka med myndigheter och förband avseende informationssäkerhet.
 •   Genomföra risk-/sårbarhetsanalyser och säkerhetsanalys.
 •   Delta i säkerhetsutredningar och säkerhetsberedningar.
 •   Planera och genomföra informationssäkerhetskontroller.
 •   Stödja handläggning av inträffade IT-säkerhetsincidenter i samverkan med IT-säkerhetshandläggaren.
 •   Handlägga men- och skadebedömningsärenden.
 •   Planera och genomföra utbildning i informationssäkerhet.

Kvalifikationer

 •   Gymnasiekompetens
 •   God kunskap och erfarenhet av hantering och krav avseende uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt.
 •   Kunskap om Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL)
 •   God förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt.
 •   God pedagogisk förmåga samt vara trygg i rollen som utbildare.
 •   Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 •   Svenskt medborgarskap.
 •   God social kompetens
 •   Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha ett utpräglat säkerhetsmedvetande
 •   God förmåga att hantera Microsoft Office.
 •   B-körkort

 Meriterande

 •   God inblick i Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.
 •   Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.
 •   Genomförd utbildning inom IT-säkerhet.
 •   Informationssäkerhetsutbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 •   Genomförd Försvarsmaktens IT-säkerhetschefsutbildning.
 •   Genomförd grundkurs säkerhetstjänst.
 •   Genomförd signalskyddsutbildning
 •   Juridisk utbildning

Personliga egenskaper

Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt. Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du förväntas ingå i tillfälliga arbetsgrupper. Vi förväntar oss också att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, samt personlig lämplighet.

Övrig information

Befattning är öppen för civil personal.

För ej FM anställd personal tillämpas 6 månaders provanställning.

Individuell lönesättning tillämpas, ange gärna löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av övlt Magnus Julihn, 0730-522 420.

Fackliga representanter nås via vxl: 0500-46 50 00.

OFR/O, Klas Ahlqvist

OFR/S, Bengt Lindlöf,

SEKO-F, Lola Ahlgren,

Varmt välkommen  med din ansökan senast 2017-06-05

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 april 2017
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-06-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan