Systemingenjör Flygbasmateriel

Om tjänsten

Rollen är som Systemingenjör (SI) med tillika uppgift som Planeringsingenjör (PI). Organisatorisk placering är på Helikopterflottiljens (andra) 2.Helikopterskvadron med placering i Linköping. Rollerna ingår i funktionen Ledning Fortsatt Systemvärdighet (liknande CAMO) som leds av Teknisk Chef Gemensam Materiel (TCM-GM) från Skaraborgs Flygflottilj.

Som systemingenjör svarar man för beslut om hantering av avvikande luftfartsprodukter, kvarstående anmärkningar och operativa restriktioner, upprättande av teknisk avvikelse-dokumentation (Materielfelsrapport (MR), Service Request, Förändring Underhållsföreskrift (FäUhF)) inklusive bevakning och återkoppling av svar, samt deltar i kompani-/divisionssamlingar för att bli informerad och informera om problem och begränsningar på materielsystemet.

I rollen som planeringsingenjör (PI) omfattas huvudsak ansvar för underhållsbevakning och beställning av flygunderhåll samt har ansvaret att med stöd av serviceansvariga bevaka driftuttag i förhållande till slitplaner och beläggningsplaner. Planeringsingenjören ansvarar även för att bevaka tjänsteleveranser från FMV avseende planering och efter denna planering styra operatörens nyttjande av systemet.

Kort beskrivning av befattningen:

Systemingenjör (SI)

•Vara länken mellan förband och Teknisk Chef (CT)/TCM avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering.

•Ger kvalificerat tekniskt systemstöd inom aktuellt materielsystem (Flygbasmateriel) till förbanden.

•Initierar, bereder samt producerar det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.

•Tar fram underlag för högre chefs (TCM) Luftvärdighetsbeslut.

•Verka inom förbandet vid insats och övning.

Planeringsingenjör (PI)

•Ger kvalificerat planerings och åtgärdsstöd inom aktuellt materielsystem till förbanden för att utföra internt förebyggande underhåll.

•Stöder förbanden med analys av data från driftuppföljningssystem.

•Samverkar med Serviceansvarig inom insatsförbanden.

•Samverkar med Resursledaren om behov av externt underhåll.

•Initierar, bereder samt producerar underhållsplanering för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.

Grundkrav på befattningen:

Minimum 2 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil, part M) ledning fortsatt luftvärdighet (CAMO).

Relevant eftergymnasial ingenjörsutbildning (systemingenjörsutbildning/högskoleingenjör/civilingenjör) eller minimum 4 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil, part 145) ledning flygunderhåll och minst flygtekniker nivå B1/B2 eller motsv. civil nivå.

Meriterande:

Utbildning på något flygsystem.

Utbildad på inom FM förekommande flygdriftsdatasystem (FENIX, ARM, GDU, LIFT, PRIO)

Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatör procedurer.

God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och då tjänsten innebär samverkan både inom och utom egen organisation, krävs att den sökande har fallenhet för samarbete. Även förmågan att självständigt driva frågor inom ansvarsområdet och därmed kunna arbeta under egenansvar, är viktiga egenskaper. God organisationskännedom (FM/FMV/militär industri) är ett plus vid drivandet av många frågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:

Tjf C FSS Linköping, Per-Olov Eriksson, tfn: 072-396 14 19, Tjf SI Flygbasmateriel Linköping, Lars Stormare, tfn: 070-922 47 83

Övrigt

Arbetsort: Linköping Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.

Beräknat startdatum/tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan innehållande CV samt ansökningsbrev. Sista ansökningsdag är 2017-05-28


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 maj 2017
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan