18 Stridsgruppen på Gotland söker GSSK

Om tjänsten

I den försvarspolitiska inriktningen för innevarande period anges det särskilt hur utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och utvecklingen i Östersjöområdet i synnerhet påverkas oss. Här ges Gotland en framträdande roll och en särskilt viktig position mitt i Östersjön. På Gotland bygger vi nu upp en mekaniserad stridsgrupp innehållande våra tyngsta och mest kraftfulla vapensystem. Stridsgruppen skall inrymmas i en helt ny garnison i moderna och ändamålsenliga lokaler.

18 Stridsgruppen är en ny del av Skaraborgs Regemente med lokalisering till Gotland.Fram till sommaren 2017 kommer huvuddelen av verksamheten bedrivas i Skövde. Därefter stationeras stridsgruppen på Gotland

Gotland är ett mycket tydligt utpekat område där FM satsar stort på att återetablera sig. Stridsgruppen är det första krigsförbandet som etableras på mycket länge. Detta är en chans för dig som vill vara i främsta ledet och delaktig i uppbyggnad av ett helt nytt förband. Detta är en chans för dig som har modet och viljan att göra skillnad på en plats mitt i Östersjön som av ÖB pekas ut som särskilt viktig.

Befattningar du kan söka:

Skytt/Förare/Vagnchef Strf 90

Föraren ansvarar för stridsfordonet och dess framförande och skytten ansvarar för bekämpning med kanon och kulspruta. Vagnchefen leder vagnen och ger order till övriga besättningen. Alla tre genomför underhållsarbete och vård på strf 90.

Utanför strf tjänsten ingår vanliga soldatuppgifter.

Mekaniker/ Strf 90, Strv 122 och specrep.

Utför reparationer och underhåll på stridsgruppens stridsfordon och övrig materiel.

Planera och följa upp statusen på kompaniets materiel.

Ledning/sambandssoldat

Hanterar och sköter driften av aktuella sambandssystem och sköter signalering.

Uppdaterar lägesbild under insats.

Pansarskyttegruppchef/ställföreträdare

Samverkar med vagnchefen under insats. Leder gruppens strid till fots och försvar av tagen terräng. Ansvarar för underhåll av gruppens materiel och utrustning.

Sjukvårdspersonal (Stridsjukvårdare, GB, Sjvman/Fö)

Hanterar det viktiga omhändertagandet av skadade. Tjänstgör som sjukvårdare i skyttegrupp eller på någon befattning i någon av sjukvårdsgrupperna i stridsgruppen.

Logistiker

Soldater som skall bemanna befattningar på trosskompaniets UH-pluton eller på St-Tr plutonen i 90-kompaniet.

Skyttesoldat

Soldater som hanterar granatgevär, kulsprutor och pansarvärnsrobotar. Soldaterna transporteras i stridsfordon 90 och tillsammans med vagnen utgör de ett samlat system som strider i nära samverkan avsuttet eller avsuttet.

Krav för befattningarna

Genomfört GU eller värnplikt

Önskvärda kvalifikationer

 •   Befattningsutbildning och erfarenhet av sökt befattning.
 •   Goda kunskaper om flera av de gemensamma systemen inom markstridsfunktionen, främst inom strid med mekaniserade förband.
 •   Erfarenhet av tjänstgöring i internationell insats är meriterande.
 •   God fysisk status.
 •   Erfarenhet från tjänstgöring inom mekbataljon/ 90 komp


Personliga egenskaper

Du skall vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund och kunna företräda Armén och Försvarsmakten internt och externt på ett förtroendeingivande sätt.

Placering

P4/18.Stridsgruppen Gotland

Övrigt

Välkommen med Din ansökan senast 2017-07-31. Obs! Kontakt och eventuellt uttag sker över tiden intill slutdatum.

Bifoga personligt brev, där Du beskriver hur Du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med Ditt CV.

Tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningarna lämnas av

Kn Tom Alfredsson 18 SG, tom.alfredsson@mil.se

Fackliga representanter

Nås via vxl 0500-465000

OFR/O, Klas Ahlqvist, 

OFR/S , Bengt Lindlöf, 

SEKO-F, Lola Ahlgren,

Sista datum för ansökan: 2017-07-31

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 maj 2017
 • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan