12.Sambandsbataljon söker sambandsgruppchefer och sambandssoldater ur kullen GU 16/17

Om tjänsten

Denna annons riktar sig till Er som genomför GU 16/17 på 12.Sbbat vid Ledningsregementet.

Beskrivning av enheten:

Sambandskompanierna i bataljonen ansvarar för att upprätta transmissionsförbindelser mellan staber, förband och enheter i ett insatsområde, nationellt och internationellt. Beroende på rådanade förutsättningar och behov så utnyttjas olika radio- och satellitsystem. Den valda tekniska lösningen kan sträcka sig från små handburna system som nyttjas av enskild befattningshavare till master och torn som upprättas, skyddas och underhålls av små självständigt agerande sambandsgrupper.

Ett fältgrupperat sambandskompani är utspritt över stor yta med enheter antingen grupperade vid en ansluten kund, eller dolt i betäckt terräng för att erbjuda yttäckande samband för rörliga förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som sambandssoldat ingår du i en grupp som har till uppgift att upprätta transmissionsförbindelser mellan stabsplatser, förband och enheter med olika typer av sambandsmedel såsom radio, radiolänk och satellit. Gruppen arbetar ofta självständigt, geografiskt långt ifrån andra enheter. Då sambandsgrupperna är nyckelkomponenter i ett insatsområde är kraven på gruppens förmåga att kunna lösa sin uppgift sjävständigt, dolt och med bibehållen precision höga.

Som sambandssoldat är du operatör och specialist på gruppens sambandsmateriel. Utöver att behärska din huvudtjänst så kommer stor vikt vid utbildning och förberedelser inför insats att ligga på strid och förmågan att klara dig själv och din grupp under spartanska förhållanden, då gruppen kan vara långt ifrån egna enheter. Sambandsgruppen är fordonsburen, antingen med splitterskyddad personterrängbil, bandvagn eller lastbil.

Som gruppchef för en sambandsgrupp så är det du som leder och fördelar gruppens arbetsuppgifter. Tidsförhållandena kan ibland vara knappa varvid det ställer höga krav på dig som chef att kunna få gruppen att tempoväxla.

Formella krav:

Svenskt merborgarskap

Svensk militär grundutbildning,

Medicinska krav uppfyllda efter obligatorisk läkarundersökning

Godkänd säkerhetsprövning

Övrig önskvärd kompetens/kvalifikationer:

Körkort

God teknisk förståelse

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska

Personliga egenskaper:

Du bör vara strukturerad och stresstålig, samt ha en god social och kreativ förmåga. Du skall tycka om att arbeta i grupp samt ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du bör dessutom ha en positiv inställning till fysisk träning då tjänsten förutsätter en god grundkondition över tid.

Du skall ha en god förmåga att fatta beslut på egen hand, vara ansvarskännande samt ha go samarbetsförmåga mot över-och underordnad personal. Tjänstgöring i förbandet ställer krav på ett högt sekretess-och säkerhetsmedvetande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningstyp: Tjänsten är en visstidsanställning inom ramen för GSS-avtalet. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag: 170531

Tillträde: 170619

För upplysningar om tjänsten kontaktar du carl-fredrik.holm@mil.se

För upplysningar om rekryteringsprocessen kontaktar du patric.andersson@mil.se

Fackliga kontakpersoner:

OF Magnus Johansson 0171/157000

Saco Magnus Edlund 0171/157112

OFR/S Inge Bäcklin 0171/157383

Mer information: Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning, övningar och att tjänstgöra inom ramen för de utlandsuppdrag som reksdagen beslutat om. Innebörden av detta varierar beroende på typen av befattning. Vid rektytering efterströvar vi mångfald i alla avseenden då vi anser att det berikar vår verksamhet.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 maj 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan