Utbildningsofficer till Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG)

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon. Den luftburna bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS), samt Örebro Värmlandsgruppen (ÖVG) som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län. K 3 har ansvar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster och all militär fallskärmstjänst.

Örebro Värmlandsgruppen, som är en del av Livregementets Husarer (K 3), har till huvuduppgift att utbilda och utveckla Hemvärnet med de Nationella Skyddsstyrkorna inom Örebro och Värmlands län. Gruppen skall också lämna visst stöd till Frivilliga försvarsorganisationer inom Örebro och Värmlands län. Det innebär arbetsuppgifter som utbildning samt administrativt- och materiellt stöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Du medverkar i utveckling, planering och genomförande av utbildningssektionens verksamhet.

 • Tillsammans med Hemvärnsförbanden planera, genomföra och utvärdera övningar inom ramen för Hemvärnets utbildningssystem, främst KU verksamhet.

 • Deltaga som ÖL/FBI/Instr vid övningar/utbildningar inom ramen för Hemvärnets utbildningssystem (SÖB, LTÖ, KFÖ och SÖF). Exempel på övningar är SUSA/FUSA grupp och pluton med understödsvapen

 • Kunna tjänstgöra som plutonchef/stf vid grundläggande militär utbildning (GU), som genomförs vid ÖVG.  

 • Planera, genomföra och utvärdera kurser/utbildningar inom ÖVG samt ansvara för kursadministration i samband med dessa

 • Tjänst vid ÖVG innebär också arbete vissa kvällar och helger.

Kvalifikationer:

 • Yrkesofficer OR 6/7 eller motsvarande kompetens som OF (OR6 med prognos mot OR7).

 • Utbildning inom markstrid vid lägre förband (grupp och pluton).

 • God förmåga att leda och samordna verksamhet.

 • Erfarenhet av utbildning och truppföring inom kompani.

 • Dokumenterat förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

 • Du innehar B-körkort samt förarbevis på försvarsmaktens vanligaste fordon.

 • Du har god datorvana.

 • Utåtriktad samt lätt att samarbeta med andra människor.

 Önskvärda kvalifikationer:

 • Plutonchefserfarenhet
 • Meriterande är någon form av tjänstegrensutbildning (t.ex. pionjär, sjukvård, motor, samband, CBRN eller annat).

Övrigt

Om du som officer söker tjänsten anses du frivilligt ansökt om byte till specialistofficer med fanjunkares grad och kommer att utnämnas till detta i samband med tillträdet.

Tillträde snarast.

Tillsvidareanställning.

Arbetsort: Örebro

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Chef Örebro Värmlandsgruppen Bengt Fransson tfn 019-39 51 01 alt. 070-999 84 16

Chef Utbildningssektionen Mats Schiller tfn 019-39 51 09 alt. 070-918 07 79

Fackliga representanter:

OFR/O Officersförbundet Lennart Pettersson tfn 070-850 14 59.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-31.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 maj 2017
 • Plats: Örebro, Örebro län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan