Logistikofficer (OR 7 eller OF 2)

Om tjänsten


Militärhögskolan Karlberg söker kompanikommendant/logistikofficer (OR 7 eller OF 2) med placering vid Utbildningsenheten (Kadettbataljonen) på MHS Karlberg, placeringen kan även gälla  med pendlingsförmåner .

På MHS K genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.Parallellt med detta genomför Utbildningsenheten (UtbE) militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. UtbE stödjer FHS i genomförandet av OP främst avseende övningssäkerhet och logistik under övningar.

På MHS Karlberg finns även Försvarsmaktens Managementenhet (ManE), Försvarsmaktens utbildningsenhet (FMUE), Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård (FMIF) samt Lokalplaneringsenhet Mitt (LplE M).

Arbetets innehåll
Arbetet innebär att planera och samordna logistik- samt stödfunktioner inom kompaniet/utbildningsomgången. Verksamheten inkluderar dels planering och genomförande i samband med övningar, resor, ersättningsärenden och transporter samt materielplanering på både kort och lång sikt.

Befattningen innefattar även att vara kompaniets företrädare i logistikfunktioner samt under verksamhetsledning av bataljonskommendanten i samband med långsiktig planering.

Löpande arbetsuppgifter

 • Stödja kompaniet med beställningar och inventering av befintlig materiel.
 • Delta i planeringsarbetet inför praktiska kadettövningar på andra platser i Sverige.
 • Hantera kadetternas förmåner i PRIO och boka förplägnad, resor för kadetternas studietid vid MHS K.
 • Samverka med och stödja andra delar av UtbE med verksamhet inom försörjningsområdet.
 • Understödja MHS K stab med stab- och logistikarbete på kort och lång sikt.

Kvalifikationskrav

 • Specialistofficer OR-7 (fanjunkare) eller OF 2 (löjtnant/kapten) med logistikbakgrund/-utbildning
 • Svenskt medborgarskap
 • B-körkort

Önskvärd utbildning och egenskaper
För att lyckas i befattningen gäller det att sökande har erfarenhet från adjutants- eller kommendantskap inom logistikfunktionen. Du som söker bör vara drivande och initiativrik. Du ska ha god social förmåga och se samarbete som främsta väg framåt för att nå målet. Meriterande är god vana att arbeta i PRIO samt C-körkort. Befattningen ställer höga krav på samverkan såväl internt vid MHS K som externt mellan FM förband och skolor jämte FHS. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämställd arbetsplats och ser gärna kvinnliga sökanden.

Övrigt
Tidsbegränsad anställning från 2017-08-01 intill 2018-08-31
Pendlarförmåner enligt avtal enligt överenskommelse
Till ansökan ska CV samt personligt brev bifogas
Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar om befattningen kan lämnas av C Stödavdelningen Mats Jonsson, tel. 08-514 398 67 alt. 072-187 74 31.

Fackliga företrädare
Kenneth Yttergren OF Karlberg, tel. 070-850 14 12
Maria Back-Nilsson SACO, tel. 08-514 397 43
Stefan Ragnebrink  Försvarsförbundet, tel. 08-514 398 27
Christer Norman SEKO försvar, tel. 08-514 398 11.

Välkommen med din ansökan senast 2017-05-28. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 maj 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan-Karlberg (MHS-K) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-05-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan