Utbildningsofficer vid Utbildningsgrupp (OF 2).

Om tjänsten

SÖKANDE ENHET:

Lv6 ansvarar för att vidmakthålla och utveckla 45.e Hemvärnsbataljonen. I uppgiften ingår att genomföra såväl grundläggande utbildning som repetitionsutbildning av soldater, befäl och förbandsdelar.

Lv 6 söker en officer (OF 2) för placering vid Hallandsgruppens (HAG) utbildningssektion från 2017-11-01. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Din huvuduppgift är att tillsammans med övrigt befäl på HAG, utbilda och utveckla 45.Hemvärnsbataljonen, såväl soldater, befäl som förbandet i sin helhet. 

Hemvärnet är inne i ett stort och omfattande förändringsarbete för att svara mot framtidens uppgifter och krav. Hemvärnsförbanden består av cirka 22 000 personer organiserade i 40 bataljoner som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation.

 DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:

 • Under C Hallandsgruppen och C Utbildningssektionen vara ett mentorstöd till utsedd insatskompanichef på 45.Hvbat.

 • Planera och leda genomförande av repetitionsutbildning inom ramen för kompanis (bataljons) förbandsutbildning inkluderat utvärdering av övning och övningsresultat på övat förband.

 • Planera och leda genomförandet av övrig funktions- och befattningsutbildning inkluderat utvärdering av genomförd utbildning av soldater och befäl.

 • I planering och genomförande av utbildning ingår att mentorera och leda yngre befäl och instruktörer. Du kommer att styra genom målstyrning.

 • (På sikt) ansvara för HAG/45.Hvbat skyddsvaktsutbildning.

 • Stödja tilldelad Frivilligorganisation under förberedelse samt genomförandeskedet.  

 • Du är också krigsplacerad i samma befattning i Lv 6 Depå.

KRAV:

Kapten (OF 2)

Genomförd TAP alternativt motsvarande utbildning (OF2).

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER:

 • Kompanichefsutbildad (krigsbefattning)

 • Utbildad instruktör FUSA (pluton-komp).

 • Faktisk kompetens övningsledare skjutbana

 • B körkort

 • Bred erfarenhet av utbildning på kompani/ bataljonsnivå

MERITERANDE KVALIFIKATIONER:

 • Erfarenhet av hemvärnet

 • Skyddsvaktsinstruktör.

 • Instruktör i olika funktioner såsom exempelvis sjukvård i fält och logistik,

 • Faktisk kompetens AK 4

 • Faktisk kompetens GRG, P-skott 86, Ksp 58, GRT, PSG 90 & Pistol.

 • C- körkort

 • Förarbevis på tgb 11-40, Bv 206, Pb 8

PERSONLIGA EGENSKAPER:

För att trivas i rollen är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya kontakter. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Tjänsten innebär viss helgtjänstgöring, kvällstjänster och resor inom Sverige. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV:

Lv 6 UtbE/UtbS: mj Carsten Ringleb, 070-912 6302

FACKLIGA REPRESENTANTER:

OFRO: Per Carlsson 035-2663970

ÖVRIGT:

 • I tjänsten kan under begränsad tid placering ske vid GU i sb med utb av HAGS.

 • Arbetsorten är Halmstad, periodvis kommer arbetsuppgifterna lösas från andra orter.

 • Önskat tillträde 2017-11-01

SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN:

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-01


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 maj 2017
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan