Hundförare till Säkerhetskompani Sjö, GÖTEBORG

Om tjänsten

Säkerhetskompani Sjö rekryterar hundförare.

Vill du ha ett utmanade och omväxlande jobb där din förmåga både fysiskt och psykiskt regelbundet sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett om det är i Sverige eller utomlands? Sök då tjänsten som soldat på Säkerhetskompani Sjö.

Säkerhetskompani Sjö är ett förband som tillhör marinen och amfibieregementet. Samtidigt ingår enheten i krigsförbandet 13. Säkerhetsbataljon. Kompaniet har förmåga att transportera sig både på land med terrängfordon och på vatten med snabbgående mindre båtar. Det som skiljer kompaniet från övriga delar av Säkerhetsbataljonen är terrängen. Säkerhetskompani Sjö verkar i huvudsak i skärgårdsterräng och kust-/hamnområde. Många av uppgifterna är mycket krävande och löses ofta till fots vilket ställer stora krav på uthållighet. Vi söker dig som genomfört GMU och varit anställd en tid på annat förband. Du som kallas kommer att genomföra dels medicinska- och fystester samt intervju. Uttagning kommer att ske under våren, i Göteborg.

Generella krav för anställning:

 • Svensk medborgare
 • Genomförd godkänd GMU och FSU
 • Högskolebehörighet
 • B-Körkort
 • Godkänd säkerhetsprövning

 Fysiska krav för tjänstgöring vid kompaniet:

Att arbeta som säkerhetssoldat/hundförare är fysiskt och psykiskt påfrestande. Det krävs att du har en god fysisk status för att klara tjänsten.

Exempel på fysiska tester:

 • Fälttest (2 000m /23kg) 
 • Stridshinderbana
 • 10 km löpning
 • Olika styrkeövningar 
 • Simning 
 • Livräddning 

 Meriterande kvalifikationer:

 • Tjänstgöring vid Säkerhetsförband eller Jägarförband
 • Utbildad hundförare
 • Erfarenhet i sökt befattning
 • Diverse kurser inom hundtjänsten
 • Militära förarbevis

Att jobba som hundförare vid Säkerhetskompani Sjö:

Tjänsten som hundförare är en livsstil då man har ansvar för hunden dygnet runt och ställer stora krav på dig som individ. Tillsammans med din hund utgör du en av kompaniets viktigaste sensorer vilket kräver ett stort engagemang även utanför tjänstetid för att utvecklas som ekipage.
Hundförare vid kompaniet är i första hand säkerhetssoldater.
Tidigare erfarenhet av hund är meriterande men inget krav, lämplighetstester kommer att genomföras.

Utbildningen till hundförare kommer genomföras med start under hösten 2017, om du inte redan är utbildad. Grundutbildningen genomförs hela hösten på Livgardet (Kungsängen) för att efter godkänd utbildning påbörja tjänsten i Göteborg.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet vid våra tester.

Upplysningar om befattningarna kan lämnas av: 

Fv Mats Gustafsson på mail, sakkompsjo@mil.se samt telefon 031-692000

Lt Jeanette Wolltin (Hundtjänstledare) på sakkompsjo@mil.se samt telefon 031-692000

Fackliga representanter: OF Amf , Kn Karl-Johan Boberg 010-823 33 02

Sista datum för ansökan:
2017-05-29

Dokument att bifoga ansökan:

 1. Personligt CV
 2. personligt brev
 3. kopior på av följande; betyg, intyg och certifikat:
 • Tidigare militärtjänstgöring
 • Civila betyg
 • Annan meriterande utbildning/kompetens
 • Körkort och militära förarbevis

  Ofullständig ansökan kommer ej behandlas.

Ansökningsprocess: Du som är aktuell kommer att kallas till intervju under vecka 23. I samband med intervjuerna kommer fysiska tester och läkarundersökning att genomföras.

Övrigt:

 • Initialt erbjuds en provanställning på sex månader med option på en tidsbegränsad anställning i 7,5 år. (Provanställning gäller ej dig som redan är anställd sedan 6 månader.)
 • Löner och förmåner regleras enligt avtal.
 • Lönenivån beror på tidigare erfarenheter och startar på 18300 kr/mån. Ett hundförartillägg tillkommer när du blir tilldelad hund, för att du har hunden på icke tjänstetid. Mat, försäkringar, veterinärbesök mm står Försvarsmakten för.
 • Anställning påbörjas senast vecka 735 vid kompaniet i Göteborg. Ev utbildning påbörjas v.736 på Livgardet.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 maj 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan